Kir Żałobny

Masz PO WERa – idź po staż!

Masz PO WERa – idź po staż!

Rudzki PUP przygotował atrakcyjną ofertę dla aktywnych osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat. Urząd proponuje 6-miesięczne staże z wynagrodzeniem w wysokości blisko 1 tys. zł. miesięcznie. Nabór trwa, a ilość miejsc jest ograniczona.

Staże trwają 6 miesięcy. – Oprócz stypendium stażowego stażystom przysługują 2 dni urlopu za każde przepracowane 30 dni stażu – informuje Iwona Woźniak – Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Ciekawe staże zostały zorganizowane przez urząd dla m.in. kosztorysantów budowlanych, grafików, drukarzy tkanin czy fizyka medycznego specjalizującego się w promieniowaniu jonizującym (staż zorganizowany w Łodzi).

Młode osoby bezrobotne chcą przede wszystkim powiększyć swoje praktyczne umiejętności oraz zdobyć doświadczenie zawodowe, co wymiernie poprawi ich sytuację na rynku pracy– mówi dyrektor Woźniak - Bagińska. - Tutejszy urząd stara się, aby oferowane staże jak najlepiej odpowiadały tym oczekiwaniom, a proponowane staże i inne oferty zatrudnienia były dostosowane do posiadanego wykształcenia, czy też zdobytych do tej pory kwalifikacji – podkreśla. Najpopularniejsze branże, w których odbywają się staże to: handel detaliczny i hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, usługi, gastronomia, fryzjerstwo/kosmetyka. Tylko w 2016 roku staże ukończyło 417 osób, z których 345 podjęło zatrudnienie.

Poprawa sytuacji na rudzkim rynku pracy jest przedmiotem działania Powiatowej Rady Rynku Pracy, która właśnie została powołana przez prezydent miasta na kolejną, 4-letnią kadencję. – Bezrobocie w Rudzie Śląskiej jest na bardzo niskim poziomie, co nas niezmiernie cieszy, ale to nie znaczy , że możemy osiąść na laurach – zaznacza Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Miasto ciągle monitoruje sytuację na lokalnym rynku pracy, stymuluje powstawanie nowych miejsc zatrudnienia i tworzy środowisko jak najbardziej przyjazne inwestorom – dodaje.

Stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej w marcu br. wynosiła 5,2 %, natomiast w województwie i kraju odpowiednio 6,5% i 8,1%. W przedziale wiekowym pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, zarejestrowanych jest 760 os. bezrobotnych z czego 542 stanowią kobiety. Wśród zarejestrowanych w rudzkim urzędzie pracy osób 150 posiadało wykształcenie gimnazjalne, 71 podstawowe,  44 pomaturalne i policealne, 112 ogólnokształcące, 115 średnie zawodowe, 113 wyższe i 94 zasadnicze zawodowe. W kwietniu Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej dysponował 551 ofertami pracy. Warto zauważyć, że w roku 2016 w rejestrach rudzkiego urzędu było 6061 ofert pracy. Spośród klientów urzędu 2970 osób podjęło zatrudnienie, z czego 715 stanowiły osoby do 25 roku życia.

Staże realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter