Header decorative image
Kir Żałobny

LPR przyjęty

LPR przyjęty

Rewitalizacja parku dworskiego w Nowym Bytomiu, Placu Niepodległości w Goduli czy też  zabytkowego budynku dworca kolejowego w Chebziu to tylko niektóre z 60 projektów figurujących w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku, który dziś przyjęła Rada Miasta.  – Przyjęcie tego programu to ogromna szansa na rozwój Rudy Śląskiej – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji ruszyły w lipcu ubiegłego roku. Ostateczna wersja dokumentu to efekt analiz społeczno - demograficznych, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta ankiet, spotkań, warsztatów, wizyt studialnych oraz konsultacji społecznych.

Programem objęto obszar stanowiący 18,5% powierzchni Rudy Śląskiej. Tereny te zamieszkuje około 60 tys. osób. - W dokumencie wyszczególniono cztery obszary strategiczne – Nowy Bytom-Wirek, Ruda-Orzegów-Godula, Chebzie-Nowy Bytom (Kaufhaus) oraz Stara Bykowina-Kochłowice (Nowy-Wirek) – wymienia Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju. -  Zwróciliśmy także uwagę na tereny o dużym potencjale kulturowym tj. tereny Szybu Mikołaj, średniowiecznego gródka w Kochłowicach, sieci bunkrów, kolonii robotniczej przy ulicy Raciborskiej oraz Muzeum PRL – mówi. Program zakłada rewitalizację tych obiektów, a przy tym nadanie im nowych funkcji. - Zależy nam na stworzeniu w Rudzie Śląskiej miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców, które swoją ofertą kulturalną przyciągną także gości z poza miasta – dodaje Kruszewska.

Dla obszaru problemowego Nowy Bytom-Wirek zaplanowano m.in. budowę pieszo – rowerowego traktu łączącego Nowy Bytom z Wirkiem, rewitalizację parku dworskiego, skweru przy ul. Tuwima oraz Szybu Andrzej. Dla obszaru Ruda-Orzegów-Godula przewidziano m.in. rewitalizację: Placu Niepodległości oraz Szybu Franciszek. Dla obszaru Chebzie-Nowy Bytom – rewitalizację społeczną osiedla Kaufhaus oraz budowę centrum przesiadkowego w Chebziu wraz z rewitalizację zabytkowego budynku dworca kolejowego, zaś dla obszaru – Bykowina-Kochłowice – rewitalizację obszaru po KWK „Nowy Wirek” i części Starej Bykowina.

Już teraz niektóre z projektów zamieszczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji są realizowane. Chodzi o modernizację letniego basenu przy ul. Ratowników oraz rewitalizację parku im. A. Kozioła. Przygotowana została również dokumentacja projektu modernizacji Zespołu Szybu „Mikołaj”, zakładająca zmianę funkcji szybu z przemysłowo – górniczej na kulturalno – rozrywkową. Na ukończeniu jest także Program Renowacji Podwórek.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument oparty na współpracy różnych podmiotów. Ujęcie w programie działań rewitalizacyjnych, w tym remontów, renowacji, modernizacji, czy konserwacji, daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ich realizacji z funduszy zewnętrznych.

Obok działań infrastrukturalnych równie ważne są także projekty społeczne. - Celem działań realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji jest integracja wspólnot sąsiedzkich, wzrost zatrudnienia oraz wzrost ilości mikro- i małych firm – tłumaczy profesor Andrzej Klasik. - Niezwykle istotna jest także modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej oraz jej otoczenia w centralnych punktach dzielnic. Program zakłada także wzrost dostępności terenów zielonych, uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych oraz rozwój dziedzictwa kulturowego miasta – mówił.

Przypomnijmy, że Lokalny Program Rewitalizacji opracowany został w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Ruda Śląska, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

Z LPR można się zapoznać tutaj.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter