Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

LPR oceniony pozytywnie!

LPR oceniony pozytywnie!

Lokalny Program Rewitalizacji, który opracowały władze Rudy Śląskiej, jako pierwszy w regionie został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dzięki temu miasto będzie miało szansę na unijne środki. Mają one być przeznaczone na wzrost dostępności terenów zielonych, uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych, rozwój dziedzictwa kulturowego, realizację projektów społecznych czy modernizację starej zabudowy mieszkaniowej. W pierwszej kolejności Ruda Śląska będzie starać się o pieniądze na renowację miejskich podwórek.

– Lokalny Program Rewitalizacji do roku 2030 to dokument oparty na współpracy wielu rudzkich instytucji - kompendium wiedzy na temat szans i zagrożeń dla naszego miasta w ujęciu kilkunastu lat rozwoju – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. - Pozytywna opinia Urzędu Marszałkowskiego daje nam zielone światło do sięgania po środki zewnętrzne przy realizacji projektów. Z oferowanej puli będziemy się starali pozyskać na rewitalizację jak najwięcej – zapowiada wiceprezydent.

Przyjęty w ubiegłym roku przez radę miasta Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) obejmuje obszar stanowiący 18,5% powierzchni Rudy Śląskiej. Tereny te zamieszkuje około 60 tys. osób. W dokumencie wyszczególniono cztery obszary strategiczne: Nowy Bytom-Wirek, Ruda-Orzegów-Godula, Chebzie-Nowy Bytom (Kaufhaus) i Stara Bykowina-Kochłowice (Nowy Wirek) oraz miejsca o dużym potencjale kulturowym, tj. tereny szybu „Mikołaj”, gródek w Kochłowicach, sieć bunkrów, kolonię robotniczą przy ul. Raciborskiej oraz Muzeum PRL-u.

Rewitalizacji wspomnianych miejsc ma służyć 60 projektów zawartych w LPR. Stanowią one konsekwencję analiz społecznych, przeprowadzonych wśród rudzian ankiet, spotkań, warsztatów, wizyt studialnych oraz konsultacji społecznych. Wśród licznych zadań znaleźć można m.in. rewitalizację szybów: Andrzej, Franciszek i Mikołaj, rewitalizację Placu Niepodległości, Parku Dworskiego czy Wielkiego Pieca Hutniczego, a także utworzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Bytomki oraz budowę centrum przesiadkowego w dzielnicy Chebzie.

Niektóre z projektów zamieszczonych w LPR zostały już zrealizowane. Chodzi o modernizację letniego basenu przy ul. Ratowników, rewitalizację parku im. A. Kozioła oraz poszczególne etapy rewitalizacji ośrodka „Burloch Arena” w Orzegowie.

Z końcem lutego miasto złożyło też wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tzw. Traktu Rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo–pieszo-rolkarskiej łączącej istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią pomiędzy Wirkiem a Nowym Bytomiem. Całość zadania obejmuje obszar ok. 40 hektarów.Pozytywna ocena LPR-u w przypadku tego zadania nie była wymagana, ale dzięki niej możemy liczyć na dodatkowe punkty podczas oceny projektu – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W ramach inwestycji m.in. zrewitalizowany ma zostać park u zbiegu ulic Katowickiej i Tuwima, Park Dworski w Nowym Bytomiu oraz park przy ul. Hallera. Zagospodarowana zostanie także duża hałda przy ul. 1 Maja. W miejscu tym ma powstać strefa rekreacji, punkty widokowe, miejsce piknikowe i grillowe.

W LPR obok projektów infrastrukturalnych równie ważne są działania społeczne, nastawione na integrację wspólnot sąsiedzkich, wzrost zatrudnienia oraz wzrost ilości mikro- i małych firm. – Niezwykle istotnym przedsięwzięciem z punktu widzenia społecznego jest Program renowacji podwórek do roku 2030, w ramach którego w sposób kompleksowy chcemy zrewitalizować zaniedbane przestrzenie między budynkami w mieście - podkreśla Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Wyróżnikiem programu jest aktywizacja mieszkańców. - W ubiegłym roku przeprowadziliśmy szereg konsultacji. Na podstawie zgłaszanych przez mieszkańców problemów powstają dokumentacje techniczne dla pierwszych 11 przestrzeni – dodaje. Pieniądze na realizację programu w głównej mierze pochodzić mają ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowany termin ogłoszenia konkursu przypada na drugą połowę tego roku. Miasto będzie wnioskować o dofinansowanie w wysokości ok. 2,1 mln zł.

W październiku ubiegłego roku w życie weszła nowa Ustawa o rewitalizacji. Dokument ten zakłada m.in. możliwość tworzenia Specjalnych Stref Rewitalizacji, na obszarze których w razie sprzedaży nieruchomości gminie przysługuje prawo pierwokupu. – Możliwości dla miasta, jakie stwarza Ustawa o rewitalizacji, wiążą się z dostosowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji do jej wytycznych – tłumaczy wiceprezydent Pierończyk. – Uaktualnienie programu to proces czasochłonny. Może objąć nawet dwa lata. Chcielibyśmy zrobić to jednak jak najszybciej, ze względu na zawarte w ustawie udogodnienia – podkreśla.

Przypomnijmy, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Ślaska do roku 2030 opracowany został w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Ruda Śląska, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”. Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter