Header decorative image
Kir Żałobny

Listy dla Ziemi

Listy dla Ziemi

Ruda Śląska weźmie udział w akcji pisania „Listów dla Ziemi”, największej ogólnopolskiej akcji ekologicznej roku 2013! Jak żyć ekologicznie? Co robić, by domowa segregacja śmieci stała się zwyczajem, a nie niewdzięcznym obowiązkiem? Tym razem na trudne pytania z zakresu gospodarki odpadami oraz recyklingu odpowiedzą najmłodsi mieszkańcy miasta. W zredagowanych „Listach dla Ziemi” zasugerują rozwiązania, które w każdym z domów mogą być w prosty sposób realizowane. Pomysłodawcą oraz koordynatorem akcji jest bielska Fundacja Ekologiczna ARKA.

Akcja ma wesprzeć gminy w zakresie organizacji obowiązkowych działań edukacyjno – promocyjnych związanych z wejściem w życie tzw. nowej ustawy śmieciowej. Dzieciaki w ramach zajęć szkolnych wezmą udział w specjalnych lekcjach tematycznych, po czym każde indywidualnie zredaguje krótki list dotyczący prostych działań ekologicznych, jakie można zrobić w domu. „Listy dla Ziemi” pełne dziecięcych oczekiwań oraz pomysłów trafią na ręce dorosłych - rodziców, dziadków, opiekunów - tak by wspólnie z pociechami mogli oni podjąć się ich realizacji. Co więcej, wybrane prace staną się przedmiotem wystaw, happeningów, instalacji, publicznych odczytów oraz wielu innych przedsięwzięć promujących ekologiczny styl życia. Tym sposobem to najmłodsi będą edukować dorosłych, a informacja o działaniach proponowanych w ramach kampanii trafi do szerokiego grona odbiorców.

W Rudzie Śląskiej akcja obejmie szkoły podstawowe oraz gimnazja. – Napisane przez uczniów „Listy dla Ziemi” pozwolą spojrzeć z innej strony na kwestie recyklingu oraz gospodarki odpadami. Ukażą dziecięcy punkt widzenia, który choć tak ważny, nierzadko jest po prostu pomijany – tłumaczy Renata Młynarczuk, naczelnik wydziału komunikacji społecznej i promocji miasta. – Zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa śmieciowa, wpłyną na wszystkich domowników. Ważne jest, by dzieci od najmłodszych lat oswajały się z zachowaniami ekologicznymi, mającymi ogromny wpływ na środowisko – dodaje.

Akcja Fundacji ARKA prowadzona będzie w drugiej połowie kwietnia. W kampanię włączyły się m.in. takie miasta jak Bydgoszcz, Białystok, Kołobrzeg, Koszalin, Gorzów Wielkopolski, Jaworzno, Żywiec, Zielona Góra, Gliwice oraz Rybnik. W sumie ponad 200 tysięcy uczestników.

Fundacja Ekologiczna ARKA zajmuje się szeroko pojętą edukacją ekologiczną, m.in. z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt oraz wiedzy na temat wpływu zachowań człowieka na środowisko. W tym zakresie tematycznym fundacja współpracuje z wieloma szkołami, prowadzi warsztaty oraz przygotowuje specjalne wydawnictwa. Realizuje takie programy jak „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, czy „Pomóż potrąconym” oraz akcje edukacyjne, m.in. „Dzień dobrych uczynków”.

Tegoroczne „Listy dla Ziemi” to nie pierwsza inicjatywa fundacji oparta na idei pisania listów. – Tę formę edukacji fundacja wykorzystuje od początku działalności. Już w 2005 roku pisaliśmy listy do dorosłych dotyczące palenia śmieci. Chcemy, aby nasza akcja poprzez swoją prostotę i atrakcyjną formę stała się jednym z głównych wydarzeń ekologicznych w kraju – mówi Wojciech Owczarz, pomysłodawca akcji i prezes Fundacji Ekologicznej ARKA.

Pisanie „listów dla Ziemi” to nie jedyna akcja, jaką Ruda Śląska realizuje w ramach promowania nowych zasad gospodarki odpadami, które zaczną obowiązywać od 1 lipca br. Na początku lutego ruszyła kampania śmieciowa „Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”. Kampania ma zachęcać mieszkańców miasta do segregacji śmieci oraz zapoznać ich ze zmianami, jakie od połowy roku przyniesie „śmieciowa rewolucja”. W ramach podjętych przez magistrat działań edukacyjnych wydrukowane zostały specjalne informatory. Utworzono także punkt wypełniania deklaracji śmieciowych.

W najbliższym czasie rudzki magistrat wyda również poradnik, z którego mieszkańcy dowiedzą się, jak prawidłowo segregować śmieci. - Zmiany, jakie przyniesie od połowy roku „ustawa śmieciowa”, będą ogromne. Musimy zmienić naszą świadomość w zakresie gospodarowania odpadami. Inaczej rzeczywiście może czekać nas ekologiczna katastrofa – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Ogólnopolska akcja ekologiczna „Listy dla Ziemi” jest uzupełnieniem działań prowadzonych przez miasto.

W kwietniu, pod hasłem „Zielona Ruda”, w mieście prowadzone będą również działania związane z likwidacją problemu psich odchodów zalegających w parkach oraz na miejskich trawnikach. – Niestety właściciele czworonogów niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z ogromu problemu jakim jest niesprzątanie po swoim pupilu – mówi Renata Młynarczuk. I do tej akcji włączeni zostaną uczniowie rudzkich szkół. Wyposażeni w rękawiczki oraz kolorowe chorągiewki o chwytliwie brzmiących nazwach pomogą zlokalizować oraz oznaczyć psie odchody. – Mamy nadzieję, że planowane przez nas przedsięwzięcie zobrazuje problem, z jakim boryka się miasto i skłoni nieodpowiedzialnych posiadaczy psów do zmiany zachowania – podkreśla Młynarczuk. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, właściciele czworonogów są zobowiązani usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter