Header decorative image
Kir Żałobny

Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków zakończona

Kontrakt obejmował likwidację czterech oczyszczalni ścieków ? oczyszczalni ?Halemba I? przy ulicy Morskiej, ?Halemba II? przy ulicy Solidarności, ?Ruda Południowa? przy ulicy Zabrzańskiej i ?Mickiewicza? przy ulicy Szyb Bartosza. Miasto podjęło decyzję o likwidacji tych obiektów, ponieważ oczyszczalnie te wykorzystywały przestarzałe technologie, a co za tym idzie oczyszczane tam ścieki nie spełniały obowiązujących norm czystości. Teren po zlikwidowanych oczyszczalniach został zrekultywowany, a w przyszłości będzie mógł być wykorzystany na przykład na cele handlowo-usługowe.

 

Strumień ścieków, który trafiał dotychczas do starych oczyszczalni ścieków został przekierowany na nową oczyszczalnię ścieków ?Halemba Centrum?, która została oddana do eksploatacji w 2007 roku oraz na zmodernizowaną oczyszczalnię ?Orzegów?, której uroczyste otwarcie odbyło się pod koniec ubiegłego roku. Inwestycje te były realizowane również w ramach Projektu ?Oczyszczanie ścieków ? Ruda Śląska?, a ich koszt został częściowo pokryty ze środków unijnych.


Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków wraz z budową nowej oczyszczalni ?Halemba Centrum? oraz modernizacją istniejącej oczyszczalni ?Orzegów? zapewniła kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie Rudy Śląskiej. Dzięki tym inwestycjom miasto zostało podzielone na trzy zlewnie, czyli trzy obszary, z których ścieki kierowane są do poszczególnych oczyszczalni ścieków ? ?Halemba Centrum?, ?Orzegów? i ?Barbara?. Wraz z takim rozwiązaniem ścieki oczyszczane w rudzkich oczyszczalniach będą spełniały polskie i unijne normy. By jednak w pełni osiągnąć założony efekt ekologiczny Projektu ?Oczyszczanie ścieków ? Ruda Śląska? muszą zostać ukończone roboty kanalizacyjne na terenie miasta. Obecnie trwają prace budowlano-montażowe związane z ostatnim etapem budowy nowej sieci kanalizacyjnej na terenie zlewni oczyszczalni ?Orzegów? oraz w ramach pierwszego etapu ukończenia prac w zlewni oczyszczalni ?Halemba Centrum?. Wkrótce zostaną rozstrzygnięte kolejne przetargi, które pozwolą wyłonić Wykonawców pozostałych jeszcze do zrealizowania robót.

 

Konferencja prasowa na temat zakończenia kontraktu ?Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków? została zaplanowana na 20 czerwca. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się przy boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej Orzegowie przy ul. Bytomskiej. Kolejną atrakcją, przewidzianą na ten dzień, było otwarcie dla zwiedzających oczyszczalni ścieków ?Orzegów?, zlokalizowanej przy ul. Bytomskiej 70. Wśród tych, którzy skorzystali z zaproszenia, został rozlosowany rower górski ufundowany przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Zwiedzanie oczyszczalni jest jedną z form działań podjętych podczas realizowanego od 2002 roku Projektu ?Oczyszczanie ścieków ? Ruda Śląska?. Jednym z celów projektu, obok uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta oraz poprawy warunków sanitarnych mieszkańców, jest propagowanie zdrowego, a co się z tym wiąże ekologicznego stylu życia.

  

Projekt ?Oczyszczanie ścieków ? Ruda Śląska? współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

 

Bliższe informacje: Krzysztof Piecha, Jednostka Realizująca Projekt, tel. 032 2 449 059, 032 2 486 281 do 9 wew. 3251; e-mail:krzysztof.piecha@um.rudaslaska.pl; internet:www.ispa.rudaslaska.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter