Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Lider innowacji i rozwoju

Lider innowacji i rozwoju

Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny liderem innowacji w Polsce. Spółka ta zdobyła główne wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011” w kategorii „Innowacyjny Projekt Unijny” za projekt „Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych - Architektura i Budownictwo”.

Konkurs, ogłoszony przez Fundację Innowacji i Rozwoju w Warszawie, przeznaczony był dla gmin, przedsiębiorców oraz innych organizacji i podmiotów. Uczestnicy ubiegali się o tytuły w kategoriach: „Innowacyjna firma”, „Innowacyjny produkt”, „Innowacyjna usługa”, „Innowacyjna gmina”, „Innowacyjna organizacja”, „Innowacyjny projekt unijny”, „Wizjoner IT”, „Dynamicznie rozwijająca się firma”. Projekt Śląskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego został wyróżniony zarówno w edycji regionalnej, jak i ogólnopolskiej konkursu, do której zgłoszono 913 podmiotów i projektów z całego kraju. Ocenie podlegały innowacyjność projektu oraz jego efekty i ich znaczenie dla rozwoju organizacji, oferty dla jej członków i odbiorców usług.

Projekt „Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych - Architektura i Budownictwo” zrealizowany został w latach 2007 – 2008 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty. Dzięki niemu zagospodarowano teren oraz budynki po byłej kopalni „Wawel”. W wyremontowanych obiektach powstały nowoczesne powierzchnie biurowe, w tym specjalnie przystosowane do działania firm usługowo - projektowych. Dawny budynek cechowni stał się miejscem prezentacji wypracowanych projektów, prac projektowych wymagających dużych powierzchni, konferencji, a nawet targów (np. targi nowoczesnych technologii w budownictwie). Mieści się w nim również siedziba Śląskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.

Cały teren po dawnej kopalni o powierzchni 5.800 m2, został oświetlony i ogrodzony. Teren podzielono na trzy strefy. Pierwsza to główny plac zawierający w posadzce mapę aglomeracji. Druga strefa – to tzw. "Śląski Dywan" (główny trakt z odchodzącymi na boki „ścieżkami informacyjnymi”) oraz ogród edukacyjno – rekreacyjny, a trzecia – parkingi i dojazdy.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, której absolwenci mogą na preferencyjnych warunkach zakładać siedziby swoich firm. Całkowita wartość projektu wyniosła 19 992 085,03 zł, a dotacja od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 8 905 511,68 zł.

Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. to ponad 1000 hektarów powierzchni inwestycyjnych, doskonale skomunikowanych, położonych w centrum aglomeracji śląskiej - na terenie Rudy Śląskiej i Świętochłowic.

Zadaniem parku jest stworzenie atrakcyjnego obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania, charakteryzującego się przede wszystkim sprawną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalnie prowadzonymi usługami pomocniczymi.

Spółka powstała w 2004 roku. Obecnie ma 8 wspólników, z których największym jest miasto Ruda Śląska, posiadające 97,18 % udziałów w wynoszącym 16.601.000 zł kapitale zakładowym spółki. Aktualnie w Śląskim Parku Przemysłowo – Technologicznym działa 18 firm.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter