Header decorative image
Kir Żałobny

Letni wypoczynek dla najmłodszych

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty organizuje półkolonie pod hasłem ?Baśniowe podróże po literaturze? w terminie od 22 czerwca do 3 lipca. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i rozbudzenie wyobraźni dzieci, nauczenie zdrowej rywalizacji poprzez uczestnictwo w grach i zabawach w grupie rówieśników. Czytane przez animatorów bajki mają stanowić inspiracje dla różnych form aktywności dziecięcej podczas półkolonii. Organizatorzy chcą zainteresować dzieci i młodzież samodzielnym czytaniem literatury dziecięcej. Głównymi atrakcjami turnusu będą: podróż do Zaczarowanego Lasu i wycieczka do mirowskiego zamku.


Dom Kultury przy ul. Kokota proponuje z kolei zajęcia świetlicowe w dniach od 29 czerwca do 3 lipca. Wśród atrakcji przewidziano m.in.: gry i zabawy sportowe w Parku Strzelnica, wycieczkę do Dino Parku oraz warsztaty rzeźby w czekoladzie w katowickiej galerii BWA. Koszt od dziecka: 7 zł, w dniu wycieczki 20 zł. W cenę wliczone jest drugie śniadanie.


Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Janasa zaprasza na półkolonie od 22 czerwca do 3 lipca. W programie przewidziane są wyjścia do kina, na basen, wycieczki oraz gry  i zabawy plenerowe. Koszt za jeden tydzień: 30 zł.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej organizuje kolonie zdrowotne w Ciechocinku dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. Terminy turnusów są następujące: 22.06?05.07, 05.07-18.07, 18.07-31.08.  Koszt kolonii: 860 zł.

 

Do 22 czerwca trwa konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. Akcja ?Lato?. Na ten cel z budżetu Miasta przeznaczono kwotę 150 000 zł. Ze środków tych sfinansowany zostanie letni wypoczynek realizowany przez organizacje, które wygrają konkurs.

 

Wykaz letnich form wypoczynku organizowanych w Rudzie Śląskiej w ramach "Akcji lato 2009"

Bliższe informacje: Miejskie Centrum Kultury, tel. 032 248 62 40; Dom Kultury w Bielszowicach, tel. 032 240 21 25; Mirosława Grabis, Prezes Zarządu Towarzystwa, tel. 032 244 35 37 (w godz. od 9:00 do 14:00), siedziba towarzystwa: Gimnazjum nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2a w dzielnicy Wirek.

 

Dla dzieci z rodzin najuboższych Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz organizacje pozarządowe przygotowały półkolonie i kolonie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie finansował wyżywienie dla dzieci korzystających z różnych form letniego wypoczynku (półkolonie, kolonie, wyjazdy indywidualne), z rodzin nie przekraczających 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 526,50zł  na jednego członka rodziny. Aby uzyskać ww. wsparcie osoby zainteresowane powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

 

Wykaz ośrodków oferujących wypoczynek dla dzieci oraz siedziby sekcji pracowników socjalnych

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter