Header decorative image
Kir Żałobny

Leśny zakątek w SP 14

Leśny zakątek w SP 14

Nowoczesna „zielona pracownia” została dziś otwarta w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Głównej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach. To druga tego typu inwestycja oddana do użytku w mieście w tym roku szkolnym. Przedsięwzięcie w przeważającej części zostało sfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. – Przekazywanie uczniom wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnych i nieszablonowych pomocy naukowych, schematów i modeli będzie łatwiejsze dla nauczycieli oraz przyjemniejsze i ciekawsze dla młodzieży – powiedziała wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Projekt „Leśny zakątek” zakładał gruntowny remont dotychczasowej sali lekcyjnej oraz stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-biologicznej. Po wykonaniu prac na ścianach sali oraz tapetach przeważają motywy związane z lasem, drzewami i zwierzętami, a klasa zyskała całościowe wyposażenie - nowe ławki, krzesła, biurko, laptop oraz monitor interaktywny.

- Z dużą satysfakcją oddajemy do dyspozycji uczniów bogato i nowocześnie wyposażoną salę lekcyjną. Korzystać z niej będą w głównej mierze uczniowie klas 4-6 - powiedziała Katarzyna Romejko, dyrektor SP nr 14. Znajdują się tam m.in.: pomoce i gry dydaktyczne, mikroskopy wraz ze stosownymi preparatami, plansze edukacyjne, ćwiczeniowy zestaw do biodegradacji czy niezwykle pomocne w zrozumieniu treści modele (model DNA czy schemat pracy płuc).
- Uczniowie będą mogli także korzystać w klasie z przyjemnych siedzisk rehabilitacyjnych - dodaje dyrektorka.

Ogólny koszt projektu wyniósł 40 tys. zł. Znaczna część tej kwoty, czyli 32 tys. zł, pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozyskanej w ramach konkursów „Zielona Pracownia Projekt 2021” oraz „Zielona Pracownia 2021”.

W tegorocznej, siódmej edycji konkursu „Zielona Pracownia 2021”, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 61 wniosków spośród 133, które wpłynęły na konkurs. W przeważającej większości odbiorcami konkursu okazały się szkoły podstawowe.

Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Przypomnijmy, że w tym roku przy udziale środków z WFOŚiGW w mieście powstała podobna pracownia w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida w Rudzie, z kolei w ubiegłym w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Obrońców Westerplatte w Wirku. Takie inicjatywy były realizowane również w 2019 roku, a projekty zostały zrealizowane w: SP nr 1 przy ul. Kościuszki w Nowym Bytomiu, SP nr 25 przy ul. Kaczmarka w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. ks. Tunkla w Kochłowicach.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter