Header decorative image
Kir Żałobny

Leśne plany nadleśnictwa

Leśne plany nadleśnictwa

Podczas ostatniej sesji rudzcy radni dyskutowali z zastępcą nadleśniczego Grzegorzem Skurczakiem o gospodarce leśnej - wycince drzew i nowych nasadzeniach. Rada Miasta zapoznała się z planami dotyczącymi prac na terenie lasów w Rudzie Śląskiej i innych gmin, które wchodzą w skład Nadleśnictwa Katowice. Poruszono także problem zaśmiecania lasów, a także rozważano możliwości ich sprzątania.

- Zrównoważona gospodarka leśna umożliwia równocześnie spełnienie wszystkich funkcji lasu, czyli ochronnych, gospodarczych i socjalnych. Kształtuje ona strukturę lasu, a także wykorzystuje zasoby w tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produktywności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności bez szkody dla innych ekosystemów – zaznaczył w prezentacji Grzegorz Skurczak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice.

W prezentacji przedstawiona została m.in. mapa ukazująca fragmenty lasów, gdzie będą wykonywane cięcia rębne i odnowienia, które zrealizowane zostaną na obszarze Nadleśnictwa Katowice do 2029.

- Zakres prowadzonych prac pielęgnacyjnych oraz wykonywanych cięć w drzewostanach wynika ze stanu lasu, wieku i kondycji zdrowotnej rosnących tam drzew oraz stanu rozwoju młodego pokolenia lasu – podkreślił Grzegorz Skurczak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice.
- Jeśli gdzieś zaplanowane są rębnie zupełne, wynika to z żyzności siedlisk leśnych (gleby) oraz faktu, że sosna jest gatunkiem potrzebującym światła i musi być odnowiona na otwartej przestrzeni, jest gatunkiem światłożądnym ponieważ pod osłoną się nie odnowi – dodał.

Warto dodać, że na terenie Nadleśnictwa Katowice powierzchnia objęta pokoleniową przebudową drzewostanów w latach 2010–2019 wyniosła 2,59 tys. ha. Z kolei w latach 2020–2029 planowany zakres wynosi 3,32 tys. ha. Łącznie jest to 5,91 tys. ha z 14,5 tys. ha terenu całego Nadleśnictwa Katowice. Świadczy to o skali zadań prowadzonych przez leśników w utrzymaniu ciągłości tych lasów. Rębnie zupełne na dziesięciolecie 2020-2029 przewidziane są na 667 ha, natomiast rębnie złożone na 2653 ha. Wielkość wykonanych odnowień za lata 2010 – 2019 wyniosła 777 ha, a planowane odnowienia na lata 2020 – 2029 szacowane są na 1838 ha.
Natomiast w Rudzie Śląskiej drzewostany rozciągają się na powierzchni prawie 1446 ha. W latach 2020–2029 drzewostany zakwalifikowane do trzebieży wczesnej i późnej, tj. zabiegów rozluźniających zagęszczenie drzew każdego roku rozbudowujących korony i przyrastających na wysokość, będą obejmowały powierzchnię prawie 949 ha. Z czego jeśli chodzi o trzebież wczesną (43 ha) będą to zabiegi w drzewostanach 20-40 letnich, a jeśli chodzi o trzebież późną (905 ha) będą to zabiegi w drzewostanach ponad 40-letnich. Do przebudowy pokoleniowej przewidzianych jest 295 ha terenów, z czego na powierzchni 195 ha przewiduje się wprowadzenie młodego pokolenia lasu.

Najbardziej popularnymi drzewami iglastymi, które można spotkać w lasach należących do Nadleśnictwa Katowice, w tym także w lasach rudzkich są: sosny, modrzewie, świerki. Natomiast drzewa liściaste to: buki, dęby, brzozy, olchy i osiki. - Możemy zaobserwować, że od 1945 roku, czyli od momentu powstania Nadleśnictwa Katowice, mamy mniej drzew takich, jak na przykład sosna, która kiedyś występowała w 70 procentach, a teraz jest jej niecałe 32 procent. Mniej jest też świerków, a trochę więcej modrzewi i jodeł. Za to więcej niż kiedyś rośnie drzew liściastych, takich jak dęby, buki czy brzozy, olchy i osiki – zaznaczył nadleśniczy.

Podczas sesji poruszony został także problem zaśmiecania lasów przez odwiedzających. Przy tej okazji przedstawiciel Nadleśnictwa zaapelował o utrzymywanie porządku w lasach oraz poinformował o różnych akcjach i kampaniach mających na celu edukację dzieci i dorosłych w zakresie czystości w lesie. Poinformował także, że każdy może włączyć się do sprzątania lasów po wcześniejszym porozumieniu z Nadleśnictwem.

Nadleśnictwo Katowice zarządza lasami w 14 gminach - Katowicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Tychach, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Mikołowie, Lędzinach, Imielinie, Chełmie Śląskim, Bieruniu i Gierałtowicach. W Rudzie Śląskiej lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Katowice rozprzestrzeniają się na powierzchni 1573 ha. W południowej części miasta tereny leśne obejmują trzy leśnictwa: Makoszowy (346 ha na terenie miasta), Śmiłowice (776 ha) i Panewnik (445 ha). W sumie Nadleśnictwo Katowice obejmuje 14 533 ha, z czego 10 proc. znajduje się na terenie Rudy Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter