Header decorative image
Kir Żałobny

Łatwiejszy wykup garażu

Łatwiejszy wykup garażu

Osoby, które korzystają z garaży wybudowanych przed laty na miejskich gruntach, będą już niebawem mogły nabyć je na własność. Władze miasta postanowiły rozwiązać nierozstrzygnięty od lat problem własności garaży postawionych na komunalnych działkach. W pierwszej kolejności urzędnicy rozpatrywać będą już złożone wnioski. Dziś na takie rozstrzygnięcie czeka już ponad 40 osób.

Użytkownicy garaży, wybudowanych na gruncie gminnym mogli do końca 2000 r. - na podstawie odpowiednich zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - nabyć taki garaż na własność. Niestety nie wszystkim udało się to zrobić. – Po 2000 r. nie było już możliwości wykupienia terenu, na którym garaż został wybudowany. Spowodowane to było tym, że ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania – tłumaczy Aleksandra Zachariasz z wydziału spraw lokalowych urzędu miasta.

Zarządzenie, które w sposób jednoznaczny rozwiązuje problem wykupu garaży, na początku listopada podpisała prezydent Grażyna Dziedzic. W podpisanym dokumencie określono, jakie materiały wnioskujący użytkownik powinien przedstawić. Co ważne, znalazł się tam również zapis o uwzględnieniu w cenie kupna garażu kosztów, które osoba taka poniosła by zostać jego użytkownikiem. – Nie chcieliśmy żeby użytkownicy płacili podwójnie za to, że zostają jego właścicielami – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Każdy w składanym wniosku na wykup garażu musi przedstawić dokument potwierdzający wybudowanie garażu na podstawie pozwolenia na budowę oraz dokument potwierdzający poniesione koszty oraz umowę najmu. – Wartość poniesionych nakładów przez użytkownika zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia garażu, która zostanie ustalona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego – wyjaśnia Anna Stemplewska, naczelnik wydziału spraw lokalowych.

Starający się o wykup garażu musi liczyć się z różnego rodzaju opłatami. Są to koszty wyceny nieruchomości, koszty związane z przygotowaniem aktu notarialnego oraz jednorazowa opłata w wysokości 25% wartości gruntu z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste powiększona o podatek VAT. Ponadto użytkownik będzie musiał uiścić jednorazową opłatę związaną ze służebnością gruntu. - Wydatek ten związany jest z użytkowaniem drogi dojazdowej do kompleksów garaży. Oprócz tego raz do roku właściciel zobowiązany będzie do poniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która wynosi 5% wartości gruntu - mówi Aleksandra Zachariasz.

W ciągu ostatnich lat do urzędu miasta wpłynęło ponad 40 wniosków dotyczących wykupu garaży. Zgodnie z zapowiedzią urzędników realizacja tych wniosków ma nastąpić po nowym roku. Z wyliczeń wynika, że ogółem z możliwości łatwiejszego wykupu garażu skorzystać może blisko 100 dotychczasowych ich użytkowników.

W Rudzie Śląskiej jest 41 kompleksów garaży, które wybudowane zostały na gruntach należących do miasta. Znajduje się tam kilkaset garaży.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter