Kir Żałobny

Kwalifikacja wojskowa od 24 lutego

Kwalifikacja wojskowa od 24 lutego

Ponad 660 osób z terenu Rudy Śląskiej podlega w 2020 roku kwalifikacji wojskowej. Wzywani będą głównie mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Przed komisją lekarską muszą stanąć też kobiety uczące się w szkołach medycznych oraz na kierunkach związanych z weterynarią czy psychologią. Kwalifikacja w mieście potrwa od 24 lutego do 24 marca br. (z wyłączeniem 6 marca). Powiatowa Komisja Lekarska będzie znajdować się na III piętrze budynku B Urzędu Miasta przy ul. Niedurnego 46, w godzinach popołudniowych, tj. w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 14:00 do 20:00, a w czwartki od 13:00 do 19:00. Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe.

W tym roku obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej podlegają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Do komisji powinni się również zgłosić mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy z jakichkolwiek powodów dotychczas nie stawali do kwalifikacji wojskowej, nie mają określonej zdolności do służby wojskowej i nie posiadają książeczki wojskowej. Zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, czyli uczące się w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

- Wszystkie osoby, które mają obowiązek zgłosić się w Powiatowej Komisji Lekarskiej, otrzymają wezwania imienne – tłumaczy Zuzanna Piecha z Wydziału Spraw Obywatelskich. - Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe, a nieodebranie wezwania nie zwalnia z tego obowiązku – podkreśla. Osoba, która otrzyma wezwanie, a z ważnych przyczyn nie będzie mogła zgłosić się w wyznaczonym terminie, może zgłosić się w innym dniu, jednakże tylko do 24 marca br., czyli w okresie, kiedy działa Powiatowa Komisja Lekarska. Żeby ustalić nowy termin zgłoszenia się wystarczy zadzwonić pod numer 32 244 90 18 lub 32 244 90 27, albo zgłosić się do Urzędu Miasta Ruda Śląska /budynek przy ul. Piotra Niedurnego 46, III piętro pokój 304 lub 307/. Osoba, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Powiatowa Komisja Lekarska orzeka o zdolności do czynnej służby wojskowej i wydaje stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią. Kategoria „A” oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej, „B” oznacza czasową niezdolność do czynnej służby, kategoria „D” oznacza, że osoba jest niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, a „E”, że jest trwale i całkowicie niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, jak również w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba wezwana do kwalifikacji ma obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej. Od orzeczenia można odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku. Tegoroczna na terenie kraju trwa od 3 lutego do 30 kwietnia br. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem (burmistrzem / prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień. Z terenu miasta do tegorocznej kwalifikacji wojskowej powinno stawić się ogółem ponad 660 osób.

Sprawami związanymi z zakładaniem ewidencji wojskowej osobom podlegającym temu obowiązkowi i wydawaniem książeczek wojskowych zajmuje się przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie we współpracy z Urzędem Miasta. Informacje o kwalifikacji wojskowej w formie obwieszczenia Wojewody Śląskiego są rozwieszone na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta, przekazywane do szkół średnich, wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter