Kir Żałobny

Kurs "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"

Kurs "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"

Leiber Poland Ruda Śląska oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej zapraszają na bezpłatny kurs "Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC" z gwarancją zatrudnienia po jego ukończeniu.

O przyjęciu na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Terminy kursu – od 31 maja do 29 czerwca 2012 roku (160 godz. zajęć).

Dokumenty w postaci: CV, listu motywacyjnego i świadectw potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe, tylko w formie elektronicznej, należy wysyłać pod adres: ckpidz@ckprsl.pl  do 11 maja 2012 r.

Kurs odbędzie się w Warsztacie Mechanicznym CKPiDZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6. Możliwe będą również zajęcia w firmie Leiber Poland w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 33. Zajęcia będą się odbywały w godzinach popołudniowych oraz prawdopodobnie w soboty.

Wybór osób zostanie dokonany na podstawie analizy złożonych dokumentów, a o przyjęciu zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci dowiedzą się pocztą elektroniczną.

Osoby zaakceptowane do kursu zostaną poinformowane o warunkach zatrudnienia i podpiszą stosowną umowę z firmą Leiber Poland.

Wskazane jest aby kandydaci posiadali kwalifikacje w zawodach technicznych, niezbędna jest umiejętność obsługi komputera.

Zakres tematyczny kursu będzie obejmował będzie głównie naukę programowania w systemie SINUMERIC oraz ustawiania i obsługi obrabiarek CNC.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat Centrum,  tel. 248 73 80 w godz. 9.00 do 15.00.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter