Kir Żałobny

Kto zbuduje cmentarz?

Kto zbuduje cmentarz?

Ruda Śląska szuka inwestora, który zbuduje cmentarz komunalny w Bykowinie. W tym celu miasto ogłosiło tzw. „dialog techniczny”. Od dziś do magistratu mogą zgłaszać się firmy, które chcą przedstawić swoją koncepcję zagospodarowania nekropolii. Budowa cmentarza komunalnego to kolejna inwestycja, którą władze Rudy Śląskiej chcą zrealizować w formule partnerstwa publiczno - prywatnego /PPP/.

Firmy, które chcą wziąć udział w dialogu technicznym, mogą zgłaszać się do magistratu do 14 listopada br. Potrwa on do końca lutego przyszłego roku. W tym etapie postępowania firmy będą musiały przedstawić swoją koncepcję budowy, zagospodarowania bądź eksploatacji cmentarza. Wszystkie pomysły zostaną zebrane i dopiero na ich podstawie miasto opracuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, oszacuje ostateczną wartość inwestycji i ogłosi postępowanie. Szczegółowe ogłoszenie o dialogu technicznym dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=2498&r=r).

- Partnerstwo publiczno - prywatne nie jest jeszcze zbyt popularne w naszym kraju - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Wiele samorządów dostrzega szansę, jaką daje współpraca z sektorem prywatnym, ale nie posiadają wystarczającej wiedzy, jak realizować takie przedsięwzięcia. Wciąż za mało jest też dobrych praktyk, które pokazywałyby, jak prowadzić takie projekty - dodaje. Kolejnym problemem we wdrażaniu projektów PPP jest to, że gminy nie chcą podejmować ryzyka, które wiąże się z przerzuceniem części odpowiedzialności na partnera prywatnego.

- W Rudzie Śląskiej przecieramy pierwsze szlaki dla realizacji przedsięwzięć w formule PPP - wyjaśnia prezydent Dziedzic. - Finalizujemy postępowanie na termomodernizację i oddanie w zarządzanie energią placówek oświatowych. Podobny projekt realizowany był w Radzionkowie. Tam współpraca z sektorem prywatnym doskonale się sprawdziła - dodaje.

Przypomnijmy, że miasto zdecydowało się na współpracę z firmami prywatnymi, ponieważ chce zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną w szkołach i przedszkolach. Takie inwestycje to koszt rzędu kilkunastu milionów złotych. Dlatego też magistrat ogłosił postępowanie na wybór firmy, która na własny koszt wykona termomodernizację, wymieni instalacje na energooszczędne oraz zainstaluje system sterujący urządzeniami grzewczymi, a potem będzie nim zarządzać przez 10 lat. Otrzyma za to od gminy stałe, wcześniej ustalone wynagrodzenie.

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia będzie to, czy zużycie energii w placówkach oświatowych rzeczywiście zmniejszyło się o ilość zadeklarowaną na etapie postępowania. Całość przedsięwzięcia została pomyślana w taki sposób, by zapłata części wynagrodzenia następowała z oszczędności osiągniętych dzięki zmniejszeniu zużycia energii - wyjaśnia prezydent Dziedzic.

Do postępowania na termomodernizację wraz z zarządzaniem energią 7 placówek oświatowych i oddanie w zarządzanie energią 5 kolejnych zgłosiły się dwie firmy. Miasto otworzyło już oferty złożone przez wykonawców. Na ich podstawie zdecyduje, która z firm będzie partnerem projektu. - Doświadczenia zdobyte przy tym projekcie będziemy chcieli wykorzystać przy budowie cmentarza - zaznacza prezydent Dziedzic.

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje 14 cmentarzy parafialnych o łącznej powierzchni około 23 ha oraz 6 cmentarzy komunalnych o powierzchni ponad 15ha. W zeszłym roku na utrzymanie cmentarzy komunalnych miasto wydało ponad 111 tys. zł. W tegorocznym budżecie na ten cel zarezerwowano 135 tys. zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter