Header decorative image
Kir Żałobny

Krócej po mieszkanie

Krócej po mieszkanie

Skrócenie czasu na przyznanie mieszkania komunalnego dla najbardziej potrzebujących - to najważniejsze założenie reformy zasad gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym, którą przygotowały władze Rudy Śląskiej. Służyć temu mają m.in. przejrzystsze i krótsze procedury, doprecyzowanie kryteriów dochodowych i formalnych oraz aktywizacja samych mieszkańców w staraniu się o przydział mieszkania. Uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji Rady Miasta podjęli rudzcy radni. - Zmiana reguł ma przede wszystkim sprawić, by mieszkania trafiały do osób, które same nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, a nie stać ich na zakup, czy wynajem mieszkania na wolnym rynku – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic – Jestem przekonana, że wprowadzone zmiany pozwolą też zasadniczo zmniejszyć czas oczekiwania na przydział mieszkania – dodaje.

Najbardziej istotna zmiana to wprowadzenie jednej listy osób oczekujących na mieszkanie komunalne. Do tej pory funkcjonowały dwie listy – pierwsza dotyczyła mieszkań do remontu bieżącego, natomiast druga mieszkań do remontu kapitalnego. Połączenie dwóch list spowoduje, że o kolejności przyznania mieszkania będzie decydowało obiektywne kryterium, jakim jest data złożenia wniosku. Kolejną nowością jest ujęcie w nowych przepisach definicji mieszkańca. – Obecnie definicja taka nie funkcjonuje, dlatego też dochodziło już do sytuacji, że o mieszkanie mogły starać się osoby, które przebywały w mieście raptem od paru tygodni - tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk – Teraz taką możliwość będą mieli ci, którzy są trwale związani z miastem przynajmniej przez okres 5 lat.

Inną zmianą, w dotychczasowych regułach przyznawania lokali komunalnych jest wykluczenie z możliwości zakwalifikowania się na listę oczekujących osób, które mają jakiekolwiek prawo do lokalu mieszkalnego bądź nieruchomości nawet na czas oznaczony. W ten sposób o mieszkanie komunalne nie będą mogły się starać osoby mające podpisaną umowę wynajmu mieszkania /nie dotyczy to jedynie umów najmu lokali socjalnych/. To kolejny ukłon władz miasta w stronę tych, których nie stać na kupno mieszkania, czy nawet jego wynajęcie. W tym celu doprecyzowane zostało również kryterium dochodowe oraz sama definicja dochodu. - Według nowych zasad średni miesięczny dochód brutto na jedną osobę w czasie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz przyznanie mieszkania nie powinien przekraczać w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 350 proc. najniższej emerytury, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych 300 proc. najniższej emerytury – wylicza Anna Stemplewska naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych.


Podjęcie nowej uchwały pozwoli również przyspieszyć i uprościć procedury związane z zasiedlaniem wolnych lokali. - Do tej pory osobom zainteresowanym otrzymaniem mieszkania proponowane były odpowiednie lokale o czym były indywidualnie informowane. Takie rozwiązanie sprawiało, że od momentu pojawienia się wolnego mieszkania do momentu jego zasiedlenia upływało czasem zbyt dużo czasu. Teraz to się zmieni i każdorazowo informacja o wolnym mieszkaniu poprzez ogłoszenie trafiać będzie do publicznej wiadomości - mówi Anna Stemplewska.


Władze Rudy Śląskiej stawiają także na samą aktywność mieszkańców przy staraniu się o mieszkania komunalne. Służyć temu mają dokonywane przez nich częstsze aktualizacje złożonych wniosków o przydział mieszkania. Obowiązek aktualizacji będzie następował najpóźniej rok po złożeniu wniosku oraz w każdym następnym roku. Gdy osoba taka nie wywiąże się z tego obowiązku będzie skreślana z listy osób oczekujących na mieszkanie. Ponadto podjęcie nowej uchwały umożliwi start w dorosłość wychowankom rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, czy placówek opiekuńczo – wychowawczych. To m.in. o nich rozszerzono krąg osób z którymi prezydent miasta może w pierwszej kolejności zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego. Zmiany obejmą również zasady gospodarowania lokalami socjalnymi. M.in. wydłużono do 5 lat maksymalny okres zawarcia umowy, a także wprowadzono możliwość przekwalifikowania z urzędu lokalu o niskim standardzie na lokal socjalny w przypadku wypowiedzenia umowy najmu lub uzyskania na podstawie wyroku prawa do lokalu socjalnego.


Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem pierwszego miesiąca po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Co ważne przewidziany został okres przejściowy 3 lat dla wniosków do tej pory złożonych przez oczekujących na mieszkanie. Będą one rozpatrywane wg starych zasad, ale już na podstawie jednej połączonej listy oczekujących.  W takich przypadkach jedynymi nowymi warunkami, którym podlegać będzie ocena wniosków będzie nowa definicja mieszkańca /osoby trwale związane z miastem przynajmniej przez okres 5 lat/.

Obecnie w Rudzie Śląskiej na mieszkanie komunalne oczekuje 4216 osób. W 2013 r. złożono 525 nowych wniosków na przydział mieszkania. W 2012 r. złożono ich 583, w 2011 690, natomiast w 2010 - 794.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter