Header decorative image
Kir Żałobny

Kreatywny "Tołstoj"

Kreatywny "Tołstoj"

„Kreatywny Nauczyciel XXI wieku” to projekt w ramach programu Erasmus+ realizowany w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej w ostatnich dwóch latach.  W przedsięwzięciu wzięło udział dziesięciu nauczycieli i pracowników obsługi, którzy skorzystali z kursów języka angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz kursów metodycznych w Irlandii, Hiszpanii i Włoszech.

- Dzięki kursom języka angielskiego nauczycieli i pracowników obsługi, szkoła podniosła swój potencjał międzynarodowy, a nowe kompetencje językowe pozwoliły nam rozszerzyć ofertę nauczania z przedmiotów zawodowych – zaznacza Jarosław Jabłoński, koordynator projektów UE w Zespole Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej.

Kursy metodyczne obejmowały m. in.: pozytywną edukację i ćwiczenia uważności dla uczniów, nauczanie w oparciu o CLIL (Content Language Integrated Learning), szkolenie dotyczące wykorzystania narzędzi cyfrowych w „interaktywnej klasie” oraz psychologię sztuki („art. psychology”) i tworzenie wideo. Elementem szkoleń było poznanie systemów edukacji w Irlandii i innych krajach europejskich oraz dyskusja na ten temat.

Szkolenie miało na celu unowocześnienie oferty edukacyjnej szkoły oraz stosowanie narzędzi cyfrowych i kreatywnego podejścia do edukacji w pracy z młodzieżą.  - Ciekawym narzędziem stał się podcast. Kurs w Irlandii umożliwił nauczycielom z „Tołstoja” wykorzystanie tej właśnie formy w dzieleniu się wrażeniami z projektu na Spotify – dodaje Jarosław Jabłoński.

Oprócz  zdobycia nowych kompetencji, nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 poznali kulturę i specyfikę krajów, w których przebywali, uczestniczyli także w wizytach studyjnych i wycieczkach krajoznawczych. Projekt został sfinansowany z programu UE Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter