Header decorative image
Kir Żałobny

Korzystniej dla małych firm i stowarzyszeń

Dwa pojemniki na odpady.

Od 1 czerwca przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe mogą liczyć na obniżenie wysokości ponoszonej opłaty śmieciowej. Jeszcze w styczniu na wniosek prezydenta miasta Rada Miasta przyjęła pakiet uchwał z zakresu gospodarki odpadami, które umożliwią wprowadzenie takiego rozwiązania.

- Zdecydowaliśmy się na taki krok po sugestiach zarówno samych przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również radnych. Zwracali oni uwagę, że drobne firmy, jak i część stowarzyszeń nie wytwarza tak dużej ilości odpadów w stosunku do pojemności najmniejszego pojemnika, wg której wyliczona jest opłata ponoszona przez te podmioty. Wprowadzone rozwiązanie pozwoli ich częściowo odciążyć z ponoszonych wydatków – podkreśla prezydent  miasta Michał Pierończyk.

Zmiany mają objąć nieruchomości niezamieszkałe znajdujące się w gminnym systemie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność organizacji pozarządowych, a w jej ramach  zatrudnione są maksymalnie 3 osoby. Technicznie zaś obniżka polegać będzie na możliwości złożenia deklaracji pojemników 60 l zamiast dotychczasowych 120 l. Pozwoli to wymienionym podmiotom na 50% oszczędności w sytuacji, jeżeli obecnie zadeklarowany pojemnik jest zbyt duży w stosunku do własnych potrzeb.

W praktyce oznaczać to będzie, że przedsiębiorca, który zdecyduje się na skorzystanie z nowego rozwiązania i obecnie płaci za jeden pojemnik 120 l 26,80 zł, będzie od 1 czerwca płacił 13,40 zł, bo tyle wynosi opłata za pojemnik 60 l. – Stawka ta dotyczy opłaty za jeden pojemnik, na jedną frakcję odpadów. Przy zbiórce i odbiorze odpadów w sposób selektywny jest pięć takich frakcji, co oznacza obowiązek posiadania pięciu pojemników lub worków. Tym samym stawkę tę należy ponadto pomnożyć razy pięć, a następnie dodatkowo przez współczynnik liczby wywozów – wskazuje Jacek Morek, wiceprezydent Jacek Morek.

Podmiot, który będzie chciał skorzystać z nowego rozwiązania będzie musiał złożyć nową deklarację śmieciową. Aby skorzystać z obniżonej wysokości opłaty śmieciowej już za czerwiec, deklarację  należy złożyć do 10 lipca.

Podjęte uchwały wprowadzają także zmiany w zakresie zbiórki tzw. elektrośmieci. - Chcemy zrezygnować z umowy z dotychczasowym operatorem kontenerów na ten rodzaj odpadów, gdyż obecne rozwiązanie rodzi wiele problemów związanych z notorycznym wywracaniem i rozsypywaniem zawartości tych pojemników. W ich miejsce planujemy przeprowadzać cykliczne zbiórki, a mieszkańcy taki sprzęt dostarczaliby we wskazane miejsca – tłumaczy Jacek Morek.

Wszystkie zmiany mają obowiązywać od 1 czerwca, czyli od dnia obowiązywanie nowej umowy z wykonawcą odpowiadającym z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście. Miasto aktualnie prowadzi procedurę przetargową w tej sprawie.

Według danych na koniec listopada 2023 r. w Rudzie Śląskiej zebrano 50,1 tys. ton odpadów. Największą ich część, bo ponad 25 tys. ton, stanowiły odpady zmieszane, ponad 6,3 tys. ton to biomasa, a 4,2 tys. ton to gruz. Poza tym zebrano ponad 6 tys. ton odpadów wielkogabarytowych oraz 1,2 tys. ton popiołu. W puli odpadów, które zebrano w mieście w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2023 r., znalazło się też 2028 ton szkła, 2 211 ton plastiku oraz 1 699 ton papieru.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter