Header decorative image
Kir Żałobny

Kontrowersyjna uchwała odrzucona!

Kontrowersyjna uchwała odrzucona!

Istotne naruszenie prawa powodem unieważnienia uchwały w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości od rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wytknęła rudzkim radnym, którzy wbrew stanowisku władz miasta, przegłosowali uchwałę, niepoinformowanie UOKiK o przygotowanym projekcie uchwały oraz zróżnicowanie stawki podatku ze względu na źródło finansowania wybudowanych rurociągów.

Uchwałę w sprawie obniżenia z 2 do 1,1 proc. stawki podatku od nieruchomości od rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków rudzccy radni podjęli, pomimo negatywnej opinii władz miasta, w połowie października br. W projekcie uchwały jej wnioskodawcy napisali, że „przyjęcie niższej stawki podatku będzie skutkować niższymi opłatami za odbiór ścieków dla mieszkańców i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Rudzie Śląskiej”. Prezydent Grażyna Dziedzic przestrzegała wówczas radnych przed niekorzystnymi skutkami tejże uchwały dla przyszłorocznego budżetu miasta. Zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości do 1,1 proc. spowodowałoby zmniejszenie przychodów budżetu miasta o prawie 2 mln złotych. –  To ponad 30 procent tegorocznych wydatków na kulturę lub ponad 70 procent dotacji dla rudzkich klubów sportowych – mówiła podczas październikowej sesji Rady Miasta skarbnik Ewa Guziel.

Wobec podjętej przez Radę Miasta uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wszczęła postępowanie nadzorcze. Izba stwierdziła nieważność uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa, które polegało przede wszystkim na niezgłoszeniu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu badanej uchwały. Stanowi to naruszenie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Drugim powodem odrzucenia uchwały było zróżnicowanie wysokości stawki podatku od nieruchomości od rurociągów sieci kanalizacyjnej i infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków, ze względu na źródło finansowania wytworzonych budowli, a nie wyłącznie rodzaj przedmiotu opodatkowania, czym również naruszono zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- Decyzja RIO pokazuje, że mieliśmy rację ostrzegając radnych przed przyjęciem projektu uchwały w sprawie zróżnicowania stawki. Wskazywaliśmy wówczas radnym wątpliwości co do zapisów uchwały – przypomina prezydent Grażyna Dziedzic. Warto podkreślić, że pomimo przyjęcia przez radnych niższej stawki podatku, ówczesne władze PWiK nie obniżyły stawki za wodę i ścieki, co sugerowali autorzy projektu uchwały. Kilka dni po przyjęciu uchwały, a przed jej unieważnieniem przez RIO, do rudzkiego magistratu wpłynął wniosek taryfowy na rok 2013 podtrzymujący obowiązujące w tym roku ceny za wodę i ścieki.

To nie pierwsze zamieszanie wokół stawek podatku od nieruchomości od rurociągów i kanalizacji. W ubiegłym roku radni byli zmuszeni ujednolicić stawkę tegoż podatku po niekorzystnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Wcześniej w mieście obowiązywała stawka zróżnicowana. Przedsiębiorstwa, w których miasto posiadało więcej niż 50 proc. udziału mogły płacić stawkę niższą w wysokości 1,1 proc., natomiast pozostałe spółki - 2 proc. Obowiązujące stawki zostały zaskarżone przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, które musiało płacić wyższą stawkę. Sąd zakwestionował taki stan rzeczy i po niekorzystnym wyroku Rada Miasta musiała w ubiegłym roku ujednolicić stawkę dla wszystkich podmiotów w wysokości 2 proc.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter