Header decorative image
Kir Żałobny

Palisz śmieci? Spodziewaj się kontroli

Palisz śmieci? Spodziewaj się kontroli

Ponad 300 sprawdzonych budynków i 111 ujawnionych nieprawidłowości – to wynik kontroli pieców oraz gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych, prowadzonej przez rudzką Straż Miejską. Osoby, u których wykryto przypadki palenia śmieci w domowych kotłowniach, mogą się spodziewać aż 5 tysięcy złotych kary. Dalsze wzmożone kontrole będą prowadzone przez funkcjonariuszy w sezonie grzewczym, który właśnie się rozpoczął.

Władze Rudy Śląskiej walczą z emisją pyłów i szkodliwych gazów z kominów domów jednorodzinnych czy kamienic. Kontrole spalania prowadzone przez Straż Miejską oraz atrakcyjne dopłaty do zmiany systemu ogrzewania oferowane przez rudzki magistrat to jedne ze sposobów na ograniczenie niskiej emisji.

Z corocznych ocen jakości powietrza w Rudzie Śląskiej wynika, że jedną z głównych przyczyn występowania przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego jest emisja z domków jednorodzinnych i kamienic. Rozwiązanie tego problemu jest o tyle istotne, że drobne pyły powstające w tym procesie przenikają do pęcherzyków płucnych i są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie. Ponadto w wyniku m.in. spalania śmieci w gospodarstwach domowych do powietrza dostaje się benzo(a)piren, który ma działanie rakotwórcze.

Władze Rudy Śląskiej opracowały i przyjęły Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście. Dokument umożliwia również sięgnięcie po unijne pieniądze na ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej. - Opracowanie planu to sygnał, że poważnie podchodzimy do problemu niskiej emisji oraz kwestii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Trzeba również pamiętać, że gminy, które opracują i wdrożą takie plany, będą traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Podstawowym elementem w ograniczaniu niskiej emisji jest prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi i przestrzeganie zakazu spalania odpadów poza wyspecjalizowanymi do tego instalacjami. Dlatego rudzka Straż Miejska systematycznie prowadzi kontrole w tym zakresie.

Strażnicy miejscy na bieżąco kontrolują, czy w piecach domowych są spalane odpady komunalne – mówi Krzysztof Piekarz, komendant Staży Miejskiej. - W tym celu funkcjonariusze mają prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie rzeczoznawcą wejść do domu  i pobrać do badań popiół – wyjaśnia komendant. Co ważne, nie wpuszczając strażnika miejskiego właściciel nieruchomości popełnia przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego, a funkcjonariusz w takiej sytuacji ma prawo wezwać policję. Za spalanie odpadów w piecu grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

W miejscu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrolę można przeprowadzić całodobowo, a w nieruchomościach zamieszkałych od godziny 6.00 do 22.00. Z kontroli nieruchomości każdorazowo sporządza się protokół. – Istotną sprawą jest również to, że przepisy prawa bardzo rygorystycznie traktują osobę, która uniemożliwia przeprowadzenia takiej kontroli. Grozi jej nawet kara pozbawienia wolności do lat 3 - zaznacza komendant Straży Miejskiej.

Jednocześnie Straż Miejska apeluje do mieszkańców o zgłaszanie, jeśli ktoś zauważy „dziwny” dym wydobywający się z komina. – Nie bądźmy obojętni w takich sytuacjach, pamiętajmy, że szkodliwe substancje z naszych kominów trafiają wprost do naszych płuc – apeluje Komendant Straży Miejskiej.

Od stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r. funkcjonariusze rudzkiej Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę 300 nieruchomości, ujawniając 111 nieprawidłowości z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi.

Obok systematycznych kontroli Straży Miejskiej władze Rudy Śląskiej prowadzą działania zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery przede wszystkim poprzez likwidację starych kotłów bądź wymianę na nowe w budownictwie indywidualnym, ograniczenie użytkowania produkowanej energii w budownictwie mieszkaniowym poprzez termoizolację budynków, a także wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Zachętą dla mieszkańców do likwidacji starych kotłów jest możliwość uzyskania dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania. – Wymiana starego ogrzewania na ekologiczne może być nawet o 85% tańsza – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Osoby, które planują w najbliższych latach wymianę pieca lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta – informuje Krzysztof Mejer.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter