Header decorative image
Kir Żałobny

Konsultacji czas!

Konsultacji czas!

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku /GPR/. Opracowany projekt dokumentu osobiście, listownie lub drogą e-mailową, można zaopiniować do 20 marca br. Konsultacjom towarzyszyło będzie spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które obędzie się 27 lutego o godz. 16:00 w sali sesyjnej rudzkiego magistratu.

- Do końca stycznia przyjmowaliśmy propozycje konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na tej podstawie powstał projekt, który chcielibyśmy skonsultować z jak największą liczbą osób – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. - GPR to jeden z priorytetowych dokumentów strategicznych, w szczególności gdy chodzi o kwestie pozyskiwania środków zewnętrznych. Wyszczególnione w nim obszary rewitalizacji wymagają konkretnych i dobrze zorganizowanych nakładów pracy. Rozwój tych terenów wymaga pogłębionej współpracy z mieszkańcami, dlatego zachęcam do dzielenia się swoimi uwagami – dodaje.

Ruda Śląska chce zrewitalizować 12 podobszarów miasta. Stanowią one ponad 11 proc. powierzchni miasta i są zamieszkałe przez ponad 36 tys. osób (co stanowi około 30% ludności Rudy Śląskiej). Dwa największe obszary obejmują północną część dzielnicy Ruda oraz centralną część Wirku wraz z Czarnym Lasem. Z innych wytyczonych przestrzeni wymienić należy: historyczną część Orzegowa, centralną część Goduli, Chebzie wraz z kolonią robotniczą Kaufhaus, zabytkową część Nowego Bytomia, starą Bykowinę wraz z północną częścią Kochłowic i terenami poprzemysłowymi po kopalni Polska-Wirek, a także kolonię robotniczą Carl Emmanuel. Pozostałe miejsca to: Szyb Mikołaj wraz z najbliższym otoczeniem, teren położony w rejonie ul. 1 Maja, tereny poprzemysłowe w rejonie kopalni Pokój oraz okolice Muzeum PRL-u.

W projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji znalazło się kilkadziesiąt planowanych do 2030 roku przedsięwzięć. Już teraz niektóre z nich są realizowane. Trwa m.in. rewitalizacja historycznego centrum Orzegowa, rewitalizacja budynku dworca PKP w Chebziu na cele „Stacji Biblioteka”, rewitalizacja tzw. Florianki przy ul. Niedurnego 73 oraz adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka. Jesienią tego roku ma zakończyć się też rewitalizacja pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja.

Z treścią projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku można zapoznać się tutaj. Uwagi i opinie do dokumentu można wnosić na formularzu zgłaszania uwag do 20 marca br. w wersji papierowej, listownie na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy urzędu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl. Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w wersji elektronicznej tutaj oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 306).

Przypomnijmy, że na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Ruda Śląska pozyskała środki zewnętrzne w kwocie ponad 93 tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. - Wszystkie gminy mają obowiązek przyjąć takie programy do 2023 roku. Teraz w Rudzie Śląskiej obowiązuje dokument przyjęty w 2015 r., który dostosowany został do wytycznych określonych w ustawie o rewitalizacji. Na tej podstawie oraz pomysłach i uwagach zgłoszonych przez mieszkańców w poprzednich etapach prac nad dokumentem opracowany został projekt GPR – zaznacza Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta UM.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter