Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Konsultacje zakończone, czas na dokumentację

Konsultacje zakończone, czas na dokumentację

Zacienione ławki, elementy architektury nawiązujące do dziedzictwa miasta i jego śląskości, wyznaczenie miejsca pod organizację wystaw plenerowych, monitoring, bezpłatna toaleta – to część z propozycji przekazanych przez mieszkańców podczas konsultacji koncepcji nowegozagospodarowania rynku, które zostaną wykorzystane podczas jego przebudowy. Sama inwestycja obejmować będzierozszczelnienie betonowej powierzchni, zazielenienie orazretencję wód deszczowych. Takim zabiegom ma być poddana blisko ¼ całej powierzchni placu. Teraz następnym krokiem po przeprowadzonych konsultacjach będzieopracowanie dokumentacji projektowej.- Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach. Przekazaneprzez mieszkańców uwagi były źródłem cennych inspiracji. Wszystkie zostały dokładnie przeanalizowane, a część z nich zostanie wykorzystana podczas realizacji inwestycji. Aktywność mieszkańców podczas rozmów o sposobie zagospodarowania rynku pokazała też, że sam temat ważny jest dla wielu z nich – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Konsultacje koncepcji nowego zagospodarowania rynku trwały od 11 stycznia do 9 lutego 2023 r., a ich finałem było spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 9 lutego w Urzędzie Miasta. Łącznie na udział w konsultacjach zdecydowało się blisko 40 mieszkańców, którzy przekazali ponad 120 różnych uwag.

Najwięcej z nich dotyczyło zieleni. Choć koncepcja zakłada rozszczelnienie 22% całej powierzchni placu, w tym nasadzenie blisko 30 dorodnych drzew oraz obsadzenie 1 000 m² powierzchni placu krzewami, bylinami oraz różnymi gatunkami traw, to część z mieszkańców oczekuje większej ilości zieleni. – Założenia ujęte w koncepcji są optymalne. Musimy zachować równowagę, ponieważ przestrzeń ta nadal ma pełnić funkcję miejskiego rynku, a nie parku. Ponadto jesteśmy także ograniczeni infrastrukturalnie, gdyż nie każdy fragment rynku nadaje się na rozszczelnienie oraz późniejsze nasadzenia. Wynika to m.in. z uzbrojenia znajdującego się pod płytą rynku – tłumaczy Michał Pierończyk. Warto dodać, że wśród złożonych przez mieszkańców uwag pojawiły się także takie, by w ogóle nie ingerować w rynek i nie dokonywać tam nowych nasadzeń.

Kolejny punkt, który wzbudził największe zainteresowanie wśród uczestników konsultacji, dotyczył fontanny znajdującej się w centralnej części pl. Jana Pawła II. Koncepcja przewiduje jej likwidację, ponieważ fontanna ta już nie działała i w praktyce nie można jej naprawić. Budowa nowej generuje z kolei zbyt duże koszty związane zarówno z jej powstaniem, jak i jej przyszłym użytkowaniem. Co ważne, zaproponowane w koncepcji rozwiązanie przewiduje zachowanie drugiej fontanny przelewowej znajdującej się w południowej części rynku oraz budowę podziemnego zbiornika retencyjnego. W dyskusji pojawiły się natomiast głosy, by był to zbiornik otwarty. – W przypadku takiego rozwiązania narażamy się znów na koszty związane z czyszczeniem i zapewnieniem odpowiedniej jakości wody w takim zbiorniku. Nie chcemy się oczywiście zamykać na propozycje mieszkańców, z których wynika, że zależy im, aby jeszcze jakiś element związany z wodą powstał na rynku. Dlatego zdecydowaliśmy się, że na etapie dokumentacji budowlanej dokładnie przeanalizujemy możliwość realizacji tzw. placu wodnego z wykorzystaniem naturalnych spadków przestrzeni, którego głównym zadaniem byłoby zatrzymanie odpływu wody deszczowej - deklaruje prezydent miasta.

 

Z propozycji, które padły ze strony mieszkańców, znaczna część będzie miała szansę zostać zrealizowana, ponieważ ujęta zostanie w dokumentacji projektowej. To m.in. zacienione ławki, bezpłatna toaleta, elementy architektury nawiązujące do dziedzictwa miasta i jego śląskości, wyznaczone miejsce pod montaż przenośnych kurtyn wodnych oraz przestrzeni pod organizację wystaw i galerii plenerowych. Ponadto wyznaczone zostanie miejsce pod choinkę bożonarodzeniową, a jedno z drzew, które zostaną nasadzone, będzie pełnić właśnie taką funkcję. W dokumentacji ujęty ma również zostać montaż monitoringu.

W przypadku nieuwzględnionych propozycji wymienić należy te dotyczące przeniesienia przestrzeni wyznaczonej pod organizację imprez plenerowych z zachodniej części rynku do części wschodniej. Tu na przeszkodzie stoją warunki terenowe związane z zastosowaniem słabszej podbudowy pod płytą rynku. Nie uwzględniona została także grupa postulatów dotycząca ingerencji w przestrzeń znajdującą się poza rynkiem, a tym samym poza zakresem samej konsultowanej koncepcji. W tym przypadku propozycje dotyczyły jezdni oraz parkingu w południowej części pl. Jana Pawła II, działalności gospodarczych w kamienicach przylegających do rynku oraz znajdujących się przy nich placów. Władze miasta zamierzają jednak wrócić do tych uwag przy okazji prac nad kolejnym etapem zagospodarowania przestrzeni w rejonie pl. Jana Pawła II.

Teraz koncepcja wraz z zaakceptowanymi uwagami mieszkańców zostanie przekazana projektantowi, który zajmie się opracowaniem niezbędnej dokumentacji. Ta zaś będzie podstawą do realizacji samej przebudowy rynku w Nowym Bytomiu.

Obecny wygląd placu Jana Pawła II jest wynikiem jego przebudowy, która miała miejsce w latach 2009 – 2010. To wtedy zdecydowano, że w części parkowa przestrzeń zostanie zastąpiona w zdecydowanej większości płytami i kostką betonową.

Podsumowanie konsultacji

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter