Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Konsultacje z NGO

Konsultacje z NGO

Rozpoczęły się konsultacje miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie Programu Współpracy na rok 2024. Organizacje pozarządowe działające na terenie Rudy Śląskiej mogą zgłaszać swoje propozycje i uwagi do projektu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: um_ngo@ruda-sl.pl do 31 sierpnia 2023 r.

Poddany konsultacjom projekt Program Współpracy na 2024 roku powstał na bazie tegorocznego dokumentu, jednak z uwzględnieniem uwag, które wpłynęły od Wojewody Śląskiego. Nowy dokument będzie zamierał m.in. informację o zaplanowanym uruchomieniu  generatora wniosków na zadania, które będą realizowane w roku 2024 r.

W oparciu o wniesione propozycje i uwagi ze strony NGO-sów przygotowana zostanie ostateczna wersja projektu Programu Współpracy, która zostanie przekazana do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej. Kolejnym krokiem będzie przekazanie Programu pod obrady Rady Miasta Ruda Śląska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter