Kir Żałobny

Konsultacje Programu ochrony środowiska

Konsultacje Programu ochrony środowiska

Od dzisiaj /3 października/ do 24 października br. można składać uwagi i wnioski do projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030. Głównym celem Programu jest poprawa stanu środowiska w mieście.

Z treścią projektu można zapoznać się:

  • w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej, w menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska – Rok 2022”.

Uwagi i wnioski do projektu programu można składać w terminie 21 dni, tj. od 3 października r. do 24 października br.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wosig@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter