Kir Żałobny

Konsultacje – Komitet Rewitalizacji

Konsultacje – Komitet Rewitalizacji

W najbliższy czwartek /10.05/ o godz. 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta /pokój nr 213/ odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące zasad ustanawiania Komitetu Rewitalizacji w mieście. Komitet ten docelowo będzie pośredniczył w komunikacji między mieszkańcami, a władzami Rudy Śląskiej w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Będzie też pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”. Spotkanie jest jednym z elementów konsultacji społecznych, które potrwają do 5 czerwca br.

Trwające od 7 maja br. konsultacje społeczne dotyczą uchwały Rady Miasta Ruda Śląska określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania uwag, obwieszczeniem oraz zasadami wyznaczania składu i działania komitetu jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska pod adresem: http://www.rudaslaska.bip.info.pl/ (wejście przez zakładki: „Programy, strategie, rewitalizacja”>„Rewitalizacja miasta”), jak i na stronie http://www.rudaslaska.pl/rewitalizacja oraz w wersji papierowej w Wydziale Rozwoju Miasta (pokoju nr 306), w godzinach pracy Urzędu.

Swoje uwagi można zgłaszać do 5 czerwca br. w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).
b) w formie papierowej:
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,
- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,
lub w formie ustnej, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokoju nr 306).

Rozpatrzone nie zostaną uwagi, które wpłyną po 5 czerwca br., uwagi niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz tez przesłane w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji 10 maja br.).

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter