Header decorative image
Kir Żałobny

Konkurs na plakat Dziecięcego Festiwalu Teatralnego

Konkurs na plakat Dziecięcego Festiwalu Teatralnego

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty (w trakcie przekształcenia w: Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty) zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu Dziecięcego Festiwalu Teatralnego, który odbędzie się jesienią 2023 roku w Rudzie Śląskiej.

W ramach Festiwalu zaprezentowane zostaną spektakle dla młodych widzów przygotowane przez znakomite polskie teatry. Spektakle odznaczające się wysoką jakością, bogactwem artystycznego przekazu i wykorzystaniem różnorodnych środków ekspresji twórczej prezentowane będą dla przedszkoli i szkół oraz widowni familijnej.

Warunki konkursu:
– wiek: do 12 lat,
– technika: dowolna płaska (pozwalająca na komputerowe przetworzenie pracy),
– format: A4,
– tematyka: związana z teatrem,
– napis: na projekcie musi znaleźć się napis „Dziecięcy Festiwal Teatralny",
– prace konkursowe należy opisać na odwrocie wg schematu:
• autor: nazwisko i imię, wiek, klasa;
• placówka zgłaszająca: pieczęć (opisowo; nazwa, adres, telefon),
• opiekun, nauczyciel (nazwisko i imię, telefon);
– do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie MCK,
– termin: prace można składać osobiście lub pocztą do 9 czerwca 2023 roku pod adresem: Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Piotra Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska - z dopiskiem: „Dziecięcy Festiwal Teatralny";
– przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na bezpłatne przekazanie praw autorskich przez Opiekunów dziecka do wykorzystania pracy konkursowej w celach promocyjnych Festiwalu na wszystkich polach eksploatacji;
– nadesłane prace nie podlegają zwrotowi;
– obowiązuje limit zgłoszeń z jednej placówki – do 5 prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 czerwca 2023 roku.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora: www.mckrudasl.pl/ www.slaskiteatrimpresaryjny.pl  (bez powiadamiania telefonicznego).
Projekt, który zwycięży, będzie stanowił bazę do przygotowania plakatu Dziecięcego Festiwalu Teatralnego 2023.
Zwycięzca otrzyma dyplom, nagrodę rzeczową oraz zaproszenie na spektakl w ramach Festiwalu.

Kontakt z organizatorem konkursu: tel. 32 248 62 40 wew. 24, sekretariat@mckrudasl.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter