Header decorative image
Kir Żałobny

Konkurs na historyczny mural!

Konkurs na historyczny mural!

Oryginalny, nietuzinkowy i ściśle związany z historią dzielnicy Wirek – taki ma być mural, który powstanie na ścianach budynków przy ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3 w Rudzie Śląskiej. Rudzki magistrat ogłosił właśnie konkurs na najlepszy projekt graficzny malowidła. W ten sposób miasto chce promować swoją historię, kulturę, tradycje oraz zabytki. Prace konkursowe można składać do 20 maja br. Na autora najlepszego projektu czeka 5 tys. zł nagrody!

- W przestrzeniach miejskich murale z każdym dniem zyskują na popularności. Coraz częściej prezentują nie tylko ciekawą formę graficzną, ale też upamiętniają konkretne osoby, czy wydarzenia historyczne – tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – My postanowiliśmy, poprzez tę formę upamiętnić bogatą historię architektoniczną dzielnicy Wirek. Dawniej silnie uprzemysłowiona, zabudowana mieszczańskimi kamienicami tworzy klimat, który w kreatywny sposób można wykorzystać – dodaje.

Nowy mural swoim zasięgiem obejmie dwa wielkoformatowe malowidła ścienne. Wykorzystane zostaną ściany szczytowe budynków położonych przy ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3. Co ważne, mural ma pokrywać całą powierzchnię ścian wraz z przylegającymi do nich przyporami. – Ścianę i przypory należy traktować jako ścisłą całość, na którą naniesiony zostanie projekt – informuje Marta Lip – Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. – Przypory dla jednych mogą stanowić wyzwanie, dla innych zaś atut. Wszystko zależy od inwencji twórczej autora. Należy jednak pamiętać, że obie ściany stanowią tło jednej spójnej pracy, dlatego prezentowane malowidła powinny ze sobą współgrać – podkreśla.

Konkurs na wykonanie projektu muralu skierowany jest do osób pełnoletnich. Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jeden projekt, jednak każdy powinien być dostarczony osobno. Projekty powinny być przedłożone w formie elektronicznej w pliku PDF, na planszach o rozmiarach 297x420 mm (format A3), 300dpi, w pięciu różnych wizualizacjach: po dwa ujęcia każdej ściany z osobna oraz widoku perspektywicznego na obie kamienice z naniesionym na nie projektem. Każdy uczestnik zobowiązany jest także do przedłożenia wraz z pracą konkursową portfolio, przedstawiającego swoją dotychczasową twórczość.

Prace konkursowe do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej należy dostarczyć do 20 maja br. - Pracę konkursową, wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać na adres naszego biura za pośrednictwem poczty lub dostarczyć ją osobiście. Całość powinna być zapisana na płycie CD lub pamięci USB – informuje Marta Lip – Kornatka. – Wszelkie informacje dotyczące konkursu znalazły się w regulaminie. Do niego dołączone zostały też m.in. karta zgłoszenia, plik z wymiarami poszczególnych budynków oraz materiały archiwalne, pomocne przy tworzeniu projektu. Dodatkowe pytania prosimy przesyłać na naszego maila – dodaje. Dane adresowe Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Ruda Śląska to: pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, e-mail:  zabytki@ruda-sl.pl.

Po wyłonieniu najlepszego projektu oraz dopełnieniu wszystkich formalności związanych z konkursem Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przystąpi do realizacji wybranej koncepcji. – By mural jak najdłużej utrzymał się w dobrym stanie musi go wykonać profesjonalna firma. Efekty będzie można zobaczyć jeszcze w tym roku – zapewnia dr Łukasz Urbańczyk.

Przypomnijmy, że teren w obrębie którego powstanie nowy mural objęty został Programem Renowacji Podwórek do roku 2030. Ponadto, jeden z przeznaczonych pod malowidło obiektów wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Ten eklektyczny budynek wzniesiony został w 1893 roku i charakteryzuje się bogatą dekoracją wykonaną w sztucznym kamieniu. Mural wykonany zostanie na ścianie bocznej budynku, dawniej przylegającej do nieistniejącej aktualnie kamienicy, dlatego też nie będzie miał wpływu na jego wartość architektoniczną.

Choć mural z historycznym przesłaniem to pierwsza tego typu inicjatywa w mieście, ciekawe i barwne graffiti od dawna zdobią mury niektórych rudzkich budynków. Jadąc ul. 1 Maja można zobaczyć olbrzymią wiewiórkę, maskotkę Rudy Śląskiej oraz bajeczny znak zodiaku – pannę, o ognistych włosach nawiązujących do kampanii „Atrakcyjna Ruda”. Promocyjne graffiti powstało też m.in. przy ul. Hallera.

Potrzebne linki:
Regulamin
Załączniki:
Karta Zgłoszenia
Plansza projektowa
Wymiary budynków
Materiał archiwalne
Logo miasta
Umowa o przekazanie praw autorskich

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter