Kir Żałobny

Koniec z „betonozą” rynku

Koniec z „betonozą” rynku

Rozszczelnienie betonowej powierzchni, zazielenienie oraz retencja wód deszczowych - to najważniejsze założenia koncepcji nowego zagospodarowania placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Dokument, który będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji, jest już gotowy, a władze Rudy Śląskiej ogłosiły właśnie konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Potrwają one do 9 lutego, a ich finałem będzie spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta.

- Prowadzone jeszcze podczas kampanii wyborczej rozmowy z mieszkańcami pokazały jedno - że nowe zagospodarowanie rynku w Nowym Bytomiu, a przede wszystkim jego odbetonowanie i ponowne zazielenienie, to temat, który rozpala emocje wielu rudzian. Dlatego jedną z pierwszych moich decyzji było rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji nowego zagospodarowania placu. Udało się ją przygotować w ciągu trzech miesięcy, a teraz jej założenia będziemy konsultować z mieszkańcami – podkreśla prezydent miasta Michał Pierończyk.

W tej chwili największym problemem placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu jest jego „betonoza”. Brak cienia i duże nasłonecznienie sprawiają, że miejsce to jest ogromną wyspą ciepła w centrum miasta. Dodatkowo wadą tego miejsca są brak zieleni oraz ograniczenia w funkcjonowaniu ogródków gastronomicznych.

Lekarstwem na powyższe problemy ma być demontaż części nawierzchni rynku wykonanego z płyt i kostek betonowych, a następnie zazielenienie poprzez nasadzenia zieleni niskiej w postaci bylin i krzewów oraz zieleni wysokiej – w tym przypadku w grę wchodzą drzewa odporne na susze oraz dostosowane do warunków miejskich, np. platan klonolistny, klon polny, klon czerwony czy lipa srebrzysta. Istotnym elementem nowego zagospodarowania rynku ma być wykorzystanie retencji wód opadowych. W tym celu zasugerowano budowę zbiornika retencyjnego wraz z systemem podlewania roślinności.

Dodatkowo koncepcja przewiduje likwidację nieczynnej, centralnie usytuowanej fontanny oraz utworzenie nowych elementów wyposażenia placu - miejsc do siedzenia, pergoli, ogródków gastronomicznych. Ponadto zaproponowano usytuowanie dwóch pawilonów gastronomicznych w południowo-wschodnim i południowo-zachodnim narożniku placu, bezpośrednio powiązanych z fragmentem placu przeznaczonym pod ogródki gastronomiczne.

Opracowana koncepcja zagospodarowania pl. Jana Pawła II przewiduje rozszczelnienie ponad 1 100 m², to blisko ¼ jego powierzchni. W ramach tej operacji mają  zostać wydzielone 4 strefy:

  • strefa zieleni z roślinnością o zróżnicowanej wysokości - drzewa, krzewy, trawy,
  • strefa rekreacji i wypoczynku z miejscami do siedzenia zlokalizowanymi na krawędzi wyznaczonych terenów zieleni,
  • strefa gastronomiczna, gdzie mają być utworzone ogródki gastronomiczne,
  • strefa umożliwiająca organizację małych imprez okolicznościowych, festiwali, koncertów, odpustów, jarmarków, itp. - pozostawiona w zachodniej części placu, w pobliżu terenu kościoła.

Wszystkie te zabiegi mają sprawić, by przestrzeń rynku była przyjazna oraz atrakcyjna. – Nie można  także zapominać o aspekcie ekologicznym. Sucha i nagrzana nawierzchnia przyczynia się do zwiększenia odziaływania pyłu i innych szkodliwych substancji. Ograniczając powierzchnię takiej przestrzeni można poprawić jakość powietrza. Ponadto nowe zagospodarowanie rynku – na co liczymy - pozwoli ożywić tę część miasta – wylicza prezydent Pierończyk.

Zaproponowane rozwiązania będą mogli teraz ocenić mieszkańcy poprzez przedstawienie swoich uwag. Wszystko w ramach konsultacji. Potrwają one od 11 stycznia do 9 lutego. W ich trakcie mieszkańcy będą mogli odnieść się do zaproponowanych w opracowaniu rozwiązań oraz propozycji. – Uwagi można przekazywać za pośrednictwem specjalnego formularza, który należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców UM, przesłać do urzędu drogą pocztową lub mailem na adres prezydent@ruda-sl.pl. Formularz można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz ze strony internetowej miasta, tam też można zapoznać się ze szczegółami koncepcji – tłumaczy Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

Podsumowaniem konsultacji będzie spotkanie konsultacyjne, podczas którego będą omawiane szczegóły koncepcji, wtedy też będzie można przekazać uwagi do przedstawionych założeń. Odbędzie się ono 9 lutego br. w Urzędzie Miasta w sali 211 o godz. 17:00.

Po etapie konsultacji koncepcja będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej. Władze miasta jeszcze w tym roku chcą ogłosić postępowanie przetargowe na jej wykonanie oraz wyłonić wykonawcę, który ją przygotuje.

Obecny wygląd placu Jana Pawła II jest wynikiem jego przebudowy, która miała miejsce w latach 2009–2010. To wtedy zdecydowano, że przestrzeń w części parkowa zostanie zastąpiona w zdecydowanej większości płytami i kostką betonową.

Do pobrania:

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter