Header decorative image
Kir Żałobny

Koniec przebudowy ul. Bałtyckiej

Jezdnia, w tle drzewa i samochody.

Dziś po przebudowie została oddana do użytku ul. Bałtycka w Kochłowicach. Dzięki modernizacji tej ulicy powstał dojazd do terenów inwestycyjnych po byłej kopalni Polska-Wirek. Ul. Bałtycka przebudowana została na odcinku od ul. Radoszowskiej do ul. Długiej. W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia na długości 800 m, obok asfaltowa ścieżka rowerowa i chodnik.

- Ul. Bałtycka – kiedyś droga gruntowa - po przebudowie zyskała strategiczne znaczenie dla tej części miasta. Dzięki jej modernizacji powstał bowiem dojazd do terenów inwestycyjnych po byłej kopalni Polska-Wirek – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Nowa droga ma ok. 800 m długości i obejmuje odcinek od ul. Radoszowskiej do ul. Długiej. Jezdnia wykonana została z nawierzchni asfaltowej. Taki sam materiał wykorzystany został na budowę drogi rowerowej, która była częścią zadania. Dodatkowo powstał chodnik. Zbudowane zostało też nowe oświetlenie i kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym. W ramach zadania wykonany został ponadto dojazd do posesji znajdujących się przy ul. Bałtyckiej 15, 15A i 19.

Przebudowa ul. Bałtyckiej w zdecydowanej większości sfinansowana została dzięki środkom pozyskanym z Programu Inwestycji Strategicznych. Przyznane dofinansowanie wyniosło 15,2 mln zł. Natomiast koszt wszystkich prac budowlanych wyniósł blisko 20 mln zł.

Przebudowa ul. Bałtyckiej to jeden z elementów porozumienia w sprawie zagospodarowania pokopalnianych nieruchomości, które miasto w 2021 roku podpisało ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jego celem ma być aktywizacja gospodarcza nieruchomości inwestycyjnych po kopalni „Polska-Wirek”, w pobliżu autostrady A4. W ten sposób zostały stworzone warunki do powstawania nowych miejsc pracy, które mogą częściowo zniwelować negatywne skutki społeczne i gospodarcze przemian w branży energetycznej.

W tym roku miasto na inwestycje drogowe przeznaczyło aż 153,2 mln zł. Największe środki przeznaczono na trasę N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej oraz na rozpoczęcie budowy odcinka trasy N-S na północ - od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. Miasto w tym roku przebudowuje także inne drogi gruntowe. Zakończyła się kompleksowa przebudowa gruntowej drogi ul. Władysława Żeleńskiego. W ramach zadania wybudowana została kanalizacja deszczowa i sanitarna. Koszt robót wyniósł ponad 800 tys. zł. Trwa jeszcze budowa nowej nawierzchni drogi gruntowej ul. Noblistów Śląskich w Bielszowicach. Na ukończeniu są budowy nowych nawierzchni dróg gruntowych: ul. Siewnej i Reja w Kochłowicach. Na realizację tych przedsięwzięć miasto otrzymało ponad 2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa ul. Siewnej i fragmentu ul. Reja kosztowała ok. 1,7 mln zł. W przypadku ul. Noblistów Śląskich koszt robót to grubo ponad 1,9 mln zł. Przebudowywana tu jest także kanalizacja deszczowa, jest instalowane nowe oświetlenie.

Tablica informująca o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter