Header decorative image
Kir Żałobny

Koniec bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste

Koniec bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste

Zniesiona została 25-procentowa bonifikata, udzielana od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku, gdy nieruchomość została zabudowana zgodnie z przepisami prawa.

Po wejściu w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów bonifikata ta miała marginalne zastosowanie. Dlatego 29 października 2019 r. Rada Miasta przyjęła zmiany w uchwale określającej warunki udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, polegające na usunięciu z niej paragrafów, na mocy której przyznawana była wspomniana bonifikata.

Zmiany wejdą w życie 27 listopada 2019 r.

Udzielone już bonifikaty obowiązują do 31 grudnia 2019 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter