Kir Żałobny

Konferencja o bezpieczeństwie


Otwierając konferencję Prezydent Andrzej Stania zwrócił uwagę, że nie ma ważniejszej kwestii, która powinna być stale przed naszymi oczami, jak bezpieczeństwo. Poruszył problem zanikania autorytetu rodziców, policjantów i władzy.

 

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli służb, inspekcji i straży z terenu Metropolii Śląskiej w tym pracowników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskich, Policji, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i wielu innych. Prelekcję wyglosili m.in. Grzegorz Kamienowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, bryg. inż. Krzysztof Ziaja - Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, dr Janusz Ropski - Prodziekan Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych, Wacław Wójcik - Starszy Wizytator ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach, Anna Rojowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, MichałPierończyk - radny Rady Miasta Ruda Śląska oraz Michał Guzy - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 

Krzysztof Piechaczek - Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej wystapił z projektem ?Profilaktyka i prewencja jako działania wyprzedzające w zarządzaniu bezpieczeństwem na przykładzie Rudzkiego Projektu Profilaktycznego PAS - profilaktyka, a sztuka?.

 

Bliższe informacje: Agnieszka Gładysz, naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta, tel. 32 244 90 00, w. 137.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter