Kir Żałobny

Kończą się społeczne konsultacje nad kartą i programem współpracy miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Podsumowanie konsultacji społecznych wraz z podaniem wynikających z nich propozycji, uwag i wniosków nastąpi podczas spotkań poszczególnych grup branżowych, które skupiają organizacje działające w podobnych obszarach społecznych z Naczelnikami stosownych wydziałów UM we wrześniu br.
Jednocześnie trwa aktualizacja danych elektronicznej bazy organizacji pozarządowych naszego miasta tzw. Mapy rudzkich NGO. Dzięki Mapie zainteresowani mogą pozyskiwać potrzebne informacje dotyczące struktury trzeciego sektora.

Zaktualizowana wersja Mapy w formie papierowej zostanie zamieszczona w przygotowywanym ?Informatorze Rudzkich Organizacji Pozarządowych?, gdzie oprócz danych teleadresowych znajdą się także dokumenty dotyczące współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami społecznymi na rok 2008 r.
Wydanie Informatora przewidziane jest na początku roku 2008.

 

Bliższe informacje: Joanna Nawa,Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, tel. 248 62 81 (wew. 1280), 0507 965 174, e-mail:op@ruda-sl.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter