Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

KOMUNIKAT PO WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2008 R.

Z uwagi na powyższe, Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje, iż osoby, którym odmówiono prawa do zaliczki alimentacyjnej lub ograniczono to prawo wskutek zatosowania przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją RP, mogą domagać się wznowienia postępowania w swojej sprawie i ponownego rozpatrzenia ich wniosków o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego skargę o wznowienie postępowania na skutek uznania przepisów za niezgodne z Konstytucją należy wnieść w terminie miesiąca od daty ogłoszenia wyroku. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ogłoszono dnia 7 lipca 2008 r. Tak więc skargę należy kierować do Referatu Świadczeń Alimentacyjnych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska w nieprzekraczalnym terminie 7 sierpnia 2008 r.


W wyniku rozpatrzenia skargi, organ właściwy winien uchylić decyzję wydaną na podstawie przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją RP, ponownie rozpatrzyć wniosek i ewentualnie ustalić prawo do zaliczki alimentacyjnej od momentu jego pierwotnego złożenia przez stronę.


Natomiast osobom, które złożyły wniosek o zaliczkę alimentacyjną na dziecko wychowywane przez osobę niebędącą osobą samotnie wychowującą po opublikowaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, prawo do zaliczki należy ustalić w oparciu o pełny skład rodziny i dochód wszystkich jej członków, a więc także w oparciu o dochód osoby, z którą rodzic osoby uprawnionej do zaliczki wychowuje wspólne dziecko. W świetle obowiązującego zapisu art. 29 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, do składu rodziny nie wlicza się jednak małżonka zobowiązanego przez sąd do alimentacji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter