Header decorative image
Kir Żałobny

Komunikat dotyczący pracy Urzędu Miasta

Komunikat dotyczący pracy Urzędu Miasta

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, zmuszeni jesteśmy do wdrożenia ograniczeń w dostępności Urzędu Miasta dla klientów, co nie oznacza, że nie ma możliwości załatwienia spraw ważnych dla mieszkańców (także wymagających osobistego kontaktu z urzędnikiem).

Jeżeli tylko jest to możliwe, przed planowaną wizytą w Urzędzie, prosimy o ustalenie terminu i godziny spotkania z pracownikiem odpowiedniego Wydziału (kontakt telefoniczny lub drogą mailową). Jeżeli nie ma potrzeby osobistej wizyty, proszę o załatwienie sprawy za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

Uwaga! Kasy Urzędu Miasta pracują normalnie, aby z nich skorzystać, nie trzeba wcześniej umawiać wizyty.

W celu załatwienia spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego, które nie wymagają osobistego kontaktu, prosimy o korzystanie z prowizorycznej „skrzynki podawczej”, znajdującej się przy wejściu do budynku „B” Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy ulicy Pawła Niedurnego 46.

Osobistego kontaktu wymaga:

 • rejestracja zgonów,
 • uznanie ojcostwa,
 • uzyskanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego,
 • uzyskanie zaświadczenia do ślubu za granicą,
 • złożenie zapewnień do ślubu cywilnego,
 • oświadczenia wpływające na stan cywilny.

Pisma wrzucane do „skrzynki podawczej” należy umieszczać w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie. Należne opłaty skarbowe można uiścić w opłatomacie, który znajduje się na parterze budynku B, a potwierdzenie wydane przez opłatomat, umieścić w kopercie razem z wnioskiem. Skróci to czas realizacji wniosków.

Na kopercie należy umieścić:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

Uwaga! Niestety, w przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania!

Zmiany organizacji pracy Wydziału Komunikacji w budynku "A" Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II.

Od 26.10.2020 r. (poniedziałek) obowiązują następujące ograniczenia:

 1. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego już na terytorium RP odbywa się tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji na stronie: http://www.rudaslaska.pl/rezerwacje
 2. Rejestracja pojazdu nowego (z salonu) lub sprowadzonego z zagranicy odbywa się wyłącznie na podstawie biletu wydawanego w pokoju nr 9 – parter, budynek główny Urzędu Miasta Ruda Śląska. Uwaga: rezerwacje terminów dokonane do 23 października br. włącznie zachowują swoją ważność.
 3. Pozostałe sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji odbywają się na dotychczasowych zasadach.


Jednocześnie informujemy, że przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego już na terytorium RP nie należy do spraw wymagających natychmiastowego działania, ponieważ można korzystać z pojazdu na dotychczasowych tablicach rejestracyjnych i na podstawie posiadanych dokumentów. Jedyny obowiązek, jaki w tym przypadku spoczywa na właścicielu, to zgłoszenie nabycia pojazdu. W tym celu należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek (5.2) i dołączyć do niego kopię umowy kupna pojazdu. (Wniosek można pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta).

Przypominamy, że od 01.10.2018 r. nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego w czasie kierowania pojazdem zarejestrowanym na terenie RP.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter