Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Komunikat dla posiadaczy licencji taxi

Komunikat dla posiadaczy licencji taxi

Licencje taxi wydane przed 31 grudnia 2019 r. muszą zostać dostosowane do obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180).

Zgodnie z cytowanym przepisem, licencje taxi wydane przed 31 grudnia 2019 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji, wydawanych wraz z wypisami z tych licencji,
na wniosek przedsiębiorcy, złożony do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku niedostosowania się przedsiębiorcy do powyższych przepisów i niezłożenia stosownego wniosku, dotychczasowa licencja po dniu 31 grudnia 2022 r. traci swoją ważność z mocy prawa. Tym samym licencja zostanie anulowana i nie będzie można wykonywać dotychczasowej działalności gospodarczej objętej przedmiotową licencją.

Dokumenty, które należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska, celem dostosowania licencji do nowych wymagań:

  1. wniosek o zmianę licencji 5.20 dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej lub osobiście do pobrania w Wydziale Komunikacji, pok. 12;
  2. zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej, niż miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy lub zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.);
  3. opłata w wysokości 1% wartości licencji.

Z uwagi na konieczność wymiany bardzo dużej liczby licencji prosimy o składanie wniosków najpóźniej do końca listopada br.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter