Kir Żałobny

Kolejowe konsultacje

Kolejowe konsultacje

17 maja o godz. 17:00 w Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej odbędą się konsultacje społeczne dotyczące możliwości budowy dodatkowych torów na trasie Katowice – Gliwice. Założeniem planowanej inwestycji jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości na jednej z najpopularniejszych tras w regionie.

Zwiększenie przepustowości pozwoliłoby na uruchomienie nie tylko większej ilości połączeń pasażerskich, lecz także na przewóz większej ilości towarów. Po torach mogłyby kursować cięższe i dłuższe pociągi towarowe, m.in. w relacjach międzynarodowych. Przedmiotem analiz jest również skrócenie czasu jazdy pociągów z Katowic do Gliwic.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkania w pięciu miastach, przez które przebiegają linie kolejowe objęte projektem. Rudzkie odbędzie się 17 maja br. o godz. 17:00 w Stacji Biblioteka, czyli zabytkowym budynku dworca PKP w dzielnicy Chebzie. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wstępne rozwiązania projektowe, a także będzie możliwość zadania pytań przedstawicielom firmy opracowującej studium wykonalności. Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest jednoznaczny ze zgodą na rejestrację wizerunku i głosu w celu archiwizacji przebiegu spotkań.

Z dokumentacją można zapoznać się już wcześniej odwiedzając dworzec w Chebziu w godzinach pracy Stacji Biblioteka (poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10:00 do 18:00, czwartek od 11:00 do 19:00, sobota od 7:00 do 15:00) lub Biuro Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta (poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 do 16:00, czwartek od 10:00 do 18:00, piątek od 8:00 do 14:00) czy też pobierając elektroniczną wersję planów. Osoby, które chcą pomóc w lepszym dopasowaniu infrastruktury kolejowej, mogą też do 30 maja br. wypełnić ankietę, dostępną też w wersji papierowej w Stacji Biblioteka i w Urzędzie Miasta.

Studium wykonalności ma dać odpowiedź, jak rozwijać infrastrukturę kolejową i przygotować dokumentację przedprojektową, umożliwiającą realizację robót. Określony zostanie zakres projektu, jego efekty oraz koszty realizacji, co ułatwi planowanie inwestycji. Zakładany termin realizacji prac studialnych to lata 2021-2023.

Konsultacje będą prowadzone w ramach zadania: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice – opracowanie studium wykonalności w ramach projektu pn. <<Prace przygotowawcze dla wybranych projektów>>”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zadanie jest realizowane we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter