Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Kolejne podwórko do rewitalizacji

Kolejne podwórko do rewitalizacji

Kolejna przestrzeń w Rudzie Śląskiej odzyska blask. Rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie blisko 1 ha terenu w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda. Utworzone zostaną tam miejsca spotkań mieszkańców, ogródki, które będą oni sami pielęgnować, a także plac zabaw dla dzieci i mini siłownia. Wyremontowane zostanie także boisko. Cały teren będzie oświetlony. Inwestycja kosztować będzie ponad 400 tys. zł i ma być gotowa w kwietniu 2019 r. Zadanie to element realizowanego w Rudzie Śląskiej programu renowacji podwórek. Do 2020 r. zrewitalizowanych zostanie ogółem 11 podwórek za ok. 7,8 mln zł, z czego 4 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie. Trzy podwórka odnowiono już w tym roku.

Do tej pory w mieście zrewitalizowano trzy podwórka: dwa w Wirku - u zbiegu ul. Sienkiewicza/ Tuwima/Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20,22,22a, a także w Nowym Bytomiu na osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. – Wszystkie te zadania wykonaliśmy w tym roku. Są one zapisane w programie renowacji podwórek, który opracowaliśmy jeszcze w 2015 r. Niewiele miast w Polsce, tak jak my, w tak kompleksowy sposób podeszło do tematu renowacji przestrzeni pomiędzy budynkami mieszkalnymi – podkreśla  prezydent Grażyna Dziedzic.

Najnowsza inwestycja obejmuje rewitalizację podwórka w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda. – Jest to znacznie większa przestrzeń niż tradycyjne podwórko, gdyż mowa tu o  blisko hektarze terenu. Jest to obszar pomiędzy przedszkolem, a parkiem – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Do 2020 r. w Rudzie Śląskiej zrewitalizowanych zostanie jeszcze 7 innych podwórek - trzy w Wirku (teren przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, teren przy ul. Strażackiej 12 – Kałusa 18-28, teren przy ul. Dąbrowskiego 7, 9, 11,) dwa w Rudzie (teren przy ul. Matejki 2–12 i teren przy ul. Matejki 7,9 – Górniczej - Wesołej) i po jednym w Nowym Bytomiu (teren przy ul. Niedurnego 28) oraz w Orzegowie (teren przy ul. Hlonda, Grunwaldzkiej, Bytomskiej).

Rudzcy samorządowcy działania związane z rewitalizacją miejskich podwórek rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami, którzy zwracali uwagę na problemy z jakimi borykają się w planowanych do rewitalizacji przestrzeniach takich jak brak odwodnienia, brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan techniczny lub brak elementów małej architektury i infrastruktury dla dzieci. – Na tej podstawie opracowaliśmy w 2015 r. program renowacji podwórek, który obejmuje przestrzenie wokół budynków wielorodzinnych, głównie w starej zabudowie. W dalszej kolejności rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych przedsięwzięć i przystąpiliśmy do opracowywania potrzebnej dokumentacji projektowej – wymienia wiceprezydent Pierończyk.

- Przy rewitalizacji podwórek chcemy wykorzystywać potencjał mieszkańców, którzy uczestniczą w tym procesie, istnieje bowiem pewna prawidłowość, że im bliżej miejsca zamieszkania znajduje się dane przedsięwzięcie, tym nasze zaangażowanie jest większe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców jest wyróżnikiem rudzkiego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczy w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian. – Mieszkańcy nie tylko biorą udział w konsultacjach. Staramy się angażować ich także w prace remontowe. Dotyczą one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy wiceprezydent Pierończyk.

Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana jest w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.

Rudzkie doświadczenia z zakresu renowacji podwórek wykorzystane zostały w publikacji Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pt. „Kolorowe podwórka mikrorewitalizacja krok po kroku” poświęconej właśnie rewitalizacji podwórek. Przewodnik zaprezentowany został w październiku br. w Rudzie Śląskiej.

W mieście znajduje się 1667 podwórek o powierzchni blisko 370 ha. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda - 380, co stanowi prawie 23 proc. ogółu. Tylko przy samych budynkach komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania. To tylko część danych wynikających z programu renowacji podwórek do 2030 roku, który opracowany został w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wybranych 11 podwórek jest swoistym kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie oraz stanie technicznym. Program stanowi też podręcznik dobrych praktyk, z którego mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na swoim terenie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter