Kir Żałobny

Kolejne podwórka na zicher

Kolejne podwórka na zicher

Zakończyła się rewitalizacja dwóch kolejnych podwórek w Rudzie Śląskiej. Chodzi o teren przy  ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu oraz przestrzeń pomiędzy ul. Strażacką i Kałusa w Wirku. Powstały tam drogi dojazdowe, parkingi, miniplace zabaw, miejsca spotkań mieszkańców oraz zostało zamontowane oświetlenie. Wszystko kosztowało ponad 1,2 mln zł. To siódme i ósme podwórko, które władze Rudy Śląskiej zrewitalizowały przy udziale środków unijnych. Odnowę kolejnych trzech zaplanowano na przyszły rok.

- Krok po kroku przywracamy mieszkańcom kolejne odnowione przestrzenie. Oczywiście jest to kropla w morzu potrzeb, bo w Rudzie Śląskiej tylko przy samych budynkach komunalnych mamy 650 podwórek, a wiele z nich wymaga interwencji i ponownego zagospodarowania. Niestety, pomimo szczerych chęci nie da się w ciągu kilku lat nadrobić zaszłości sięgających w niektórych przypadkach kilkudziesięciu lat. Dostrzegamy jednak ten problem i w miarę naszych możliwości działamy - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przypomnijmy, że kompleksową renowację podwórek w Rudzie Śląskiej rozpoczęto w ubiegłym roku. Do 2020 r. zrewitalizowanych zostanie ogółem 11 podwórek. Na ten cel miasto przeznaczy ponad 7,4 mln zł, z czego prawie 4,1 mln zł zwróci Unia Europejska. Realizacja dwóch takich inwestycji właśnie się zakończyła. To przestrzenie przy ul. Strażackiej 12/Kałusa 18-28 w dzielnicy Wirek oraz Niedurnego 28 w dzielnicy Nowy Bytom. – Roboty rozpoczęliśmy w lipcu. Ich zakres w przypadku obu inwestycji był bardzo podobny, choć trzeba podkreślić, że przestrzenie różniły się znacząco skalą. Podwórko w Nowym Bytomiu jest znacznie mniejsze od tego w Wirku - zaznacza wiceprezydent Michał Pierończyk. W ramach inwestycji w każdej lokalizacji wykonano ogrodzone place zabaw, miejsca spotkań mieszkańców, zainstalowano ławki, stoliki, siedziska i kosze na śmieci, nasadzono zieleń ozdobną, a także wykonano dojazdy i chodniki oraz oświetlenie i odwodnienie terenu.

W tym roku w mieście zrewitalizowano trzy inne podwórka: przy ul. Dąbrowskiego 7, 9 i 11, przy ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej oraz w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda. Przypomnijmy, że pierwsze trzy podwórka zrewitalizowano w mieście w ubiegłym roku. Były to dwie lokalizacje w Wirku - u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a, a także w Nowym Bytomiu na osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. Do końca przyszłego roku w Rudzie Śląskiej zrewitalizowane zostaną jeszcze trzy inne podwórka – jedno w Wirku przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a oraz dwa w Rudzie – przy ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Wesołej.

Rudzcy samorządowcy działania związane z rewitalizacją miejskich podwórek rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami, którzy zwracali uwagę na problemy, z jakimi borykają się w planowanych do rewitalizacji przestrzeniach, takie jak brak odwodnienia, brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan techniczny lub brak elementów małej architektury i infrastruktury dla dzieci. – Na tej podstawie opracowaliśmy w 2015 r. program renowacji podwórek, który obejmuje przestrzenie wokół budynków wielorodzinnych, głównie w starej zabudowie. W dalszej kolejności rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych przedsięwzięć i przystąpiliśmy do opracowywania potrzebnej dokumentacji projektowej – wymienia wiceprezydent Pierończyk.

- Przy rewitalizacji podwórek chcemy wykorzystywać potencjał mieszkańców, którzy uczestniczą w tym procesie. Istnieje bowiem pewna prawidłowość, że im bliżej miejsca zamieszkania znajduje się dane przedsięwzięcie, tym nasze zaangażowanie jest większe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców jest wyróżnikiem rudzkiego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczy w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian.

Mieszkańcy nie tylko biorą udział w konsultacjach. Staramy się angażować ich także w prace rewitalizacyjne. Dotyczą one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk. Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana jest w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną - etap 1” to ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 4,1 mln zł. Natomiast wartość projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka” to ponad 819 tys. zł, a dofinansowanie – 778 tys. zł.

W mieście znajduje się 1667 podwórek o powierzchni blisko 370 ha. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda - 380, co stanowi prawie 23 proc. ogółu. Tylko przy samych budynkach komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania. To tylko część danych wynikających z programu renowacji podwórek do 2030 roku, który opracowany został w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wybranych 11 podwórek jest swoistym kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie oraz stanie technicznym. Program stanowi też podręcznik dobrych praktyk, z którego mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na swoim terenie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter