Kir Żałobny

Kolejne place zabaw

Kolejne place zabaw

Władze Rudy Śląskiej złożyły wnioski o wybudowanie w przyszłym roku czterech nowych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Decyzja o przyznaniu dofinansowania ma zapaść w pierwszych miesiącach 2013 r. W ostatnich dwóch latach w ramach tego rządowego programu w mieście powstało 16 placów zabaw.

Nowe place zabaw miałyby powstać przy szkołach podstawowych nr 5, 6, 7 i 21. Wybór tych lokalizacji podyktowany był kilkoma względami. Większość z rudzkich szkół podstawowych już jest wyposażona w nowe place zabaw w ramach „Radosnej szkoły”. Z tych placówek, które jeszcze nie skorzystały z rządowego programu, cztery szkoły spełniły wymagania, jakie stawia Ministerstwo Edukacji Narodowej, które realizuje program. – Wytyczne z ministerstwa decydują czy i jakie place zabaw mogą powstać przy danych placówkach. Przepisy dotyczą możliwości technicznych danych lokalizacji, pod uwagę brana jest również liczba uczniów szkół – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik wydziału inwestycji.

To ostatnie kryterium ma wpływ na wielkość placów zabaw budowanych w ramach programu „Radosna szkoła”. – Lokalizacje, które zostały wskazane we wnioskach, przeznaczone są pod budowę tzw. małych placów o powierzchni ok. 250 m². Do tej pory z 16 placów zabaw, które wybudowaliśmy dzięki rządowemu wsparciu 9 to właśnie małe place, resztę stanowią duże place o powierzchni ok. 500m² - mówi Piotr Janik.

Wnioski o budowę czterech placów zabaw zostały złożone u Wojewody Śląskiego, który w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonuje przyjęcia wniosków, a później ich oceny. O tym, czy miasto otrzyma rządowe wsparcie finansowe, będzie wiadomo dopiero po nowym roku. – Zgodnie z harmonogramem wojewoda dokonuje  oceny wniosków oraz podziału środków w ciągu 35 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok – tłumaczy Grażyna Jaszczyk z wydziału oświaty.

Jeżeli złożone przez miasto wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, władze Rudy Śląskiej mogą liczyć na środki z budżetu państwa w wysokości 50% wszystkich kosztów związanych z realizacją inwestycji. - W przypadku małych placów zabaw kwota wsparcia nie może być jednak wyższa niż 63 tys. zł za jeden plac zabaw - mówi Zdzisława Mercik z wydziału inwestycji. W projekcie budżetu miasta na 2013 r. na budowę czterech placów zabaw zapisano kwotę 670 tys. zł. Po przyznanej dotacji i zakończeniu procedury przetargowej inwestycje mogłyby być realizowane jesienią przyszłego roku.

Rządowy program „Radosna szkoła” miasto realizuje już od dwóch lat. W ubiegłym roku w ramach tego programu w Rudzie Śląskiej powstało 8 placów zabaw. Miasto wydało na ten cel 968 tysięcy złotych, a z budżetu państwa otrzymało 768 tysięcy złotych. Place zabaw powstały przy szkołach podstawowych nr 1, 3, 16, 20, 30 i 36, zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 oraz zespole szkół specjalnych nr 3. W tym roku za kwotę prawie miliona złotych powstały nowe place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, 8, 15 i 24, 13, 40, 41 oraz Zespole Szkół Specjalnych 2.

W sumie w całym mieście w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach programu „Radosna szkoła” powstało 16 placów zabaw. W przyszłym roku oprócz starań o budowę 4 kolejnych placów zabaw w ramach tego programu miasto chce ze środków własnych wybudować nowoczesny i spełniający wszystkie normy bezpieczeństwa plac zabaw w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter