Header decorative image
Kir Żałobny

Kolejne drogi gruntowe przebudowane

Droga i chodnik z kostki brukowej, po obu stronach domy

Zakończyła się przebudowa gruntowej ul. Noblistów Śląskich w Bielszowicach oraz ul. Siewnej i Reja w Kochłowicach. Modernizacja ulic kosztowała 4,5 mln zł, z czego blisko 1,5 mln zł pochodziło z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa ul. Noblistów Śląskich obejmowała odcinek o długości 270 m. W ramach prac powstała nowa jezdnia, a także wykonane zostały chodniki oraz zjazdy z posesji. Ponadto wybudowana została kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także zainstalowano nowe oświetlenie. Koszt inwestycji wyniósł 2,8 mln zł, z czego 642 tys. zł pochodziło z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W przypadku przebudowy ul. Siewnej i Reja w Kochłowicach koszt tego przedsięwzięcia wyniósł nieco ponad 1,7 mln zł, w tym ok. 818 tys. zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W szczegółach inwestycja polegała na przebudowie ul. Siewnej na odcinku blisko 200 m, natomiast ul. Reja na odcinku 100 m. Zakres robót objął wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodników oraz kanalizacji deszczowej. Wykonane zostało także nowe oświetlenie. W przypadku ul. Reja modernizacją objęty został fragment ulicy, który nie został przebudowany w 2018 r., kiedy kompleksowo przebudowano tę ulicę, będącą wcześniej też drogą gruntową.

W zakończonym 2023 r. miasto realizowało jeszcze jedną inwestycję z zakresu przebudowy dróg gruntowych - kompleksową przebudowę ul. Władysława Żeleńskiego. W ramach zadania wybudowana została kanalizacja deszczowa i sanitarna. Koszt robót wyniósł ponad 800 tys. zł.

W 2024 r. w budżecie miasta na inwestycje drogowe zabezpieczono ponad 72,5 mln zł, z czego na przebudowę dróg gruntowych zaplanowano 6,5 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter