Header decorative image
Kir Żałobny

Kolejna zmiana zasad wycinki drzew

Kolejna zmiana zasad wycinki drzew

Osoby chcące wyciąć w celach prywatnych na swojej posesji drzewo o obwodzie przekraczającym ustawowe wielkości muszą zgłosić to w Urzędzie Miasta - to efekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, która jutro /17 czerwca 2017/ wchodzi w życie. Zmienia się również miejsce mierzenia oraz graniczne wielkości obwodu pnia dla poszczególnych gatunków.

- Od 1 stycznia tego roku obowiązywały przepisy, pozwalające w zdecydowanej większości przypadków wyciąć drzewo na swojej posesji w celach prywatnych bez żadnych formalności – przypomina Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM. – Ostatnia nowelizacja ustawy, która wchodzi w życie 17 czerwca, wprowadza obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki drzew przekraczających limity obwodu pnia do urzędu gminy – dodaje.

Po nowelizacji obwód pnia należy mierzyć na wysokości 5 cm. Właściciel nieruchomości musi zgłosić do urzędu chęć usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. – Istotne jest to, że mówimy o zasadach dla właścicieli nieruchomości. Wiele osób zapomina, że nie dotyczą one użytkowników wieczystych, dzierżawców itp., którzy muszą uzyskać zezwolenie – zaznacza Ewa Wyciślik.

Po zgłoszeniu zamiaru wycinki w urzędzie jego przedstawicie w ciągu 21 dni dokonają oględzin drzew, sprawdzając ich gatunek i obwód. W razie stwierdzenia braków w zgłoszeniu właściciel dostanie 7 dni na jego uzupełnienie. Po oględzinach Prezydent Miasta ma 14 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. – Brak reakcji Prezydenta w tym terminie oznacza zgodę na wycinkę. Trzeba przy tym pamiętać, żeby doliczyć do 14 dni czas na doręczenie decyzji o sprzeciwie – mówi Ewa Wyciślik. - Jeżeli komuś zależy na czasie, może wystąpić wcześniej o zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – dodaje. Co istotne, w przypadku nieusunięcia drzewa w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzonych przez urzędników oględzin, należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Obligatoryjnie urząd wniesie sprzeciw w przypadku nieuzupełnienia wskazanych właścicielowi braków w zgłoszeniu lub gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia, np. zostało złożone przez użytkownika wieczystego. Urząd może też wnieść sprzeciw wobec wycinki drzew na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub objętym określonymi w ustawie formami ochrony przyrody.

Za usunięcie drzewa w celach prywatnych z własnej posesji nie są naliczane opłaty. Jeżeli jednak w ciągu 5 lat właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę na części nieruchomości, gdzie rosło wycięte drzewo, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, to nałożona zostanie opłata.

Wycinka drzew prowadzona jest również na terenach miejskich. Dotyczy drzew obumarłych, znajdujących się w bardzo złym stanie, zagrażających bezpieczeństwu, kolidujących z infrastrukturą czy też z zaplanowanymi przez miasto inwestycjami. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na usunięcie 667 drzew, zlokalizowanych praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta.

Jednym z obowiązków wykonawcy jest zapłata za pozyskane w trakcie wycinki drewno. Kwota ta obniży poniesione przez miasto koszty związane z wycinką, które w wyniku przetargu zostały ustalone w kwocie 106 tys. zł. Na usunięcie wskazanych w zamówieniu drzew Prezydent Miasta uzyskał zezwolenia wydane przez Marszałka województwa lub prezydentów miast wskazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter