Kir Żałobny

Kolejna zielona pracownia już otwarta

Kolejna zielona pracownia już otwarta

Ekologiczna zielona pracownia została dziś otwarta w nowobytomskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Rudzie Śląskiej. Dzięki niej uczniowie placówki będą mogli uczyć się przedmiotów przyrodniczych przy pomocy nowoczesnych sprzętów multimedialnych i pomocy naukowych. W tym roku w rudzkich szkołach powstały trzy „ekopracownie”. Oprócz placówki w Nowym Bytomiu uruchomiono je jeszcze w Szkole Podstawowej nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach.

- W centralnej części naszej pracowni znajdują się stoły oraz dopasowane krzesła, a przy jednej ze ścian osiem stałych stanowisk mikroskopowych. Został również wydzielony kącik ekologiczny, wyłożony sztuczną trawą, wyposażony w siedziska, pufy i poduszki, wykorzystywany podczas przeprowadzania z dziećmi zajęć ekologicznych czy też gier dydaktycznych – wymienia Iwona Dutkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki.

W pracowni nie brakuje także prawdziwych roślin w miniszklarniach, roślin doniczkowych oraz akwarium, w którym uczniowie będą hodowali rybki. W wyposażeniu pracowni znalazły się też słomkowe rolety oraz plansze ekologiczne. - Na jakość prowadzonych zajęć wpłynie z pewnością zakup wizualizera, monitora dotykowego oraz laptopa. Pozwolą one na rozwijanie pasji i umiejętności uczniów, a przez to wpłyną na poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowego
i ekologicznego stylu życia
– dodaje Iwona Dutkiewicz.

„Ekotorium” to jedna z trzech zielonych pracowni, które w tym roku zostały otwarte w rudzkich szkołach. Pracownie te służą do nauki przedmiotów przyrodniczych. Każde z miejsc zostało dofinansowane kwotą 30 tys. złotych, pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tegorocznej, piątej edycji konkursu, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 87 wniosków konkursowych, trzy z nich dotyczyły placówek na terenie Rudy Śląskiej. W ten sposób w Szkole Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Halembie powstało „Kłodnickie Laboratorium Przyrody”, projekt „Młodzi naukowcy” w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego i właśnie „Ekotorium” w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki. Wnioski były ocenione pod kątem pomysłu na zagospodarowania pracowni (wykorzystania przestrzeni, funkcjonalności, innowacyjności zastosowanych rozwiązań), różnorodności pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu.

Szkoła Podstawowa nr 25 w swym wniosku ujęła gruntowny remont istniejącej klasy i powstanie nowoczesnej pracowni przyrodniczej pod nazwą „Kłodnickie Laboratorium Przyrody”, zakup pomocy dydaktycznych, prowadzenie warsztatów i zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej. - Sala została wzbogacona o nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym m.in. monitor dotykowy czy monitor interaktywny - mówi Joanna Widera, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 25. W ramach wyposażenia zakupione zostały m.in. mikroskopy, zestawy doświadczalne Labo Lab, modele pokazowe, stacje pogodowe, skały i minerały. – To, co z pewnością będzie wyróżniać naszą pracownię, to grafika na ścianie naprzeciw tablicy, której pomysłodawcami są uczniowie. Jej główny element stanowią kontury granic miasta, logo szkoły oraz piktogramy nawiązujące do działań proekologicznych placówki - dodaje. Uczniowie mogą korzystać z innowacyjnej pracowni od tego roku szkolnego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 25, może pochwalić się również innymi osiągnięciami. Dzięki grantowi pozyskanemu z Eko-Unii w placówce na górnym korytarzu zamontowany został tzw. zdrój wodny, czyli poidełko. - Cieszymy się, że nasi uczniowie mają nieograniczony, bezpłatny dostęp do dobrej, filtrowanej wody - mówi Anna Wlaszczyk, dyrektor kłodnickiej szkoły. Ponadto dzięki kwocie pozyskanej z konkursu Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 powstał „Zielony Zakątek - sala pod chmurką”. Celem projektu jest uczenie dzieci poszanowania przyrody, zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko, wskazanie, jak ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody jest zakładanie w miastach siedlisk przyjaznych roślinom i zwierzętom. Ogród szkolny - zielona klasa w zamyśle ma być międzypokoleniowym miejscem spotkań pełniącym funkcję rekreacyjno-poznawczą.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter