Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Kolejna zielona pracownia czeka na uczniów!

Kolejna zielona pracownia czeka na uczniów!

„Ekosystem człowieka” - to nowa pracownia dydaktyczna, która powstała w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka. Dzięki niej uczniowie placówki będą mogli uczyć się przedmiotów przyrodniczych przy pomocy nowoczesnych sprzętów multimedialnych i wysokiej jakości pomocy naukowych. Wyposażenie pracowni zostało sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, która wyniosła w sumie ponad 37 tys. zł. To już kolejna „zielona pracownia”, która działa w rudzkich placówkach.

„Ekosystem człowieka” to pracownia, w której uczniowie mogą  odkrywać swoje zainteresowania przyrodnicze oraz zdolności naukowo-techniczne poprzez pracę indywidualną, grupową, prowadząc eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze. Zasoby pracowni służą też do realizacji programu pn. „Żyjesz tylko raz”, w którym uczestniczy szkoła w ramach  projektu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. - Pracownia będzie wykorzystywana do prowadzenia lekcji i zajęć ekologicznych, biologicznych i przyrodniczych w klasach IV- VIII. Służy również do prowadzenia zajęć dodatkowych rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – wylicza Anna Sekta, dyrektor szkoły. -  Funkcjonalny i innowacyjny sposób zaprojektowania pracowni pozwala na zróżnicowaną i atrakcyjną pracę w grupach, a co ważne zindywidualizowanie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dodaje.

Pracownia podzielona została na trzy obszary tematyczne: ciało człowieka pod mikroskopem, anatomia i fizjologia człowieka oraz pierwsza pomoc – uratuj życie. Znajdują się w niej m.in. 4 stanowiska z mikroskopami, modele narządów, szkieletu, tułowia ludzkiego, fantomy do nauki resuscytacji, apteczki, barwne plansze edukacyjne przedstawiające zasady udzielania pierwszej pomocy oraz wiele innych pomocy dydaktycznych. Aranżacja pracowni, poza ciekawym wyglądem, zawiera rozwiązania wpływające na właściwą postawę ciała, wzrok i ogólne samopoczucie.

Ogólny koszt projektu wyniósł 44 243,87 zł. Ponad 37 tys. tej kwoty pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskanej  w ramach konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2020” oraz  „Zielona Pracownia’2020”.

W tegorocznej, szóstej edycji konkursu „Zielona Pracownia’2020”, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 58 wniosków, spośród 104, które wpłynęły na  konkurs. - Pomysł, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu – to główne elementy, które ocenialiśmy przy wyborze Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej, można było uzyskać do 30 tys. zł dotacji.

Tylko w ubiegłym roku, w ramach środków WFOŚiGW powstały w mieście trzy podobne pracownie: w SP nr 1 w Nowym Bytomiu, w SP  nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach.

Warto dodać, że Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej w latach 2009 – 2019  pozyskała, w ramach środków unijnych ponad 2,3 mln zł na realizację programów rozwojowych szkoły: „Akademia Wyzwalania Kompetencji” oraz „Kompas – program  wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

 

 

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter