Header decorative image
Kir Żałobny

Kolejna szansa dla mieszkańców na montaż ekoinstalacji!

Kolejna szansa dla mieszkańców na montaż ekoinstalacji!

Ruszył dodatkowy nabór do projektu „Dofinansowanie  do budowy instalacji OZEw budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska Etap III”. Wnioski na instalację fotowoltaiczną lub solarną przyjmowane będą tylko do 2 marca br. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych przeprowadzone zostanie losowanie, decydujące o udziale w projekcie.  Koszty dla uczestników to jedynie 15% wartości netto całej instalacji oraz wartość podatku VAT za usługę jej montażu.  Na realizację III etapu projektu Miasto pozyskało ponad 3,9 mln ze środków Unii Europejskiej.

Do Projektu mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, które:

  • złożą kompletny wniosek w okresie od 24.02.2022 r.  do 02.03.2022 r,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej w budynku, na którym zainstalowana ma być instalacja,
  • są właścicielami i posiadają tytuł prawny do budynku,
  • podpisały deklarację przystąpienia do projektu,
  • wyrażą zgodę na nieodpłatne użyczenie Miastu na czas trwania projektu niezbędnego terenu oraz pomieszczeń do wykonania instalacji,
  • nie korzystały z innych źródeł finansowania do wykonywanej inwestycji,
  • na dachu i elewacji budynku zgłoszonym do projektu nie posiadają azbestu.

Dofinansowanie wynosi 85% wartości instalacji netto, zakwalifikowane do projektu osoby będą zobowiązane  do pokrycia 15% wkładu własnego oraz zapłacenia podatku VAT za roboty związane z wykonaniem instalacji.

Szczegóły naboru oraz moce dostępnych instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych określa REGULAMIN.  Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić WNIOSEK i złożyć go w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Przypomnijmy, że złożony w 2019 roku wniosek miasta Ruda Śląska o przyznanie środków unijnych na realizację III etapu projektu znalazł się na liście rezerwowej konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. - Mieszkańcy zakwalifikowani do tego etapu z niecierpliwością czekali na decyzję o dofinansowaniu, która podjęta została dopiero pod koniec ubiegłego roku. Kiedy przystąpiliśmy do rozpoczęcia procedury realizacji projektu okazało się, że niektórzy, zakwalifikowani już do tego etapu zrezygnowali z udziału w projekcie. Stąd dodatkowy nabór, który dotyczy 35 instalacji fotowoltaicznych i 6 solarnych – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Do trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska” zakwalifikowano 171 budynków. Projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i instalacji solarnych. Oprócz bardzo korzystnego dofinansowania dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostają od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu inwestycji, bo te bierze na siebie miasto, a prace realizuje firma wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przypomnijmy, że w ramach dwóch poprzednich etapów dofinansowanych zostało łącznie ponad 220 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.  W pierwszym etapie projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach (31 fotowoltaicznych, 15 solarnych, 5 pomp ciepła),a drugim etapie w 2020 r. w 172 budynkach (134 fotowoltaiczne, 24 solarne, 14 pomp ciepła).

Pozyskane przez miasto dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Uchwalone przez zarząd województwa dofinansowanie trzeciego etapu to ponad 3,9 mln zł, a na dwa poprzednie etapy otrzymaliśmy w sumie ponad 4,3 mln zł – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Wykonanie takich instalacji wpisuje się w realizację zarówno Miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030. Dokumenty te zakładają wykorzystywanie i promocję odnawialnych źródeł energii w mieście. Zakładanym efektem trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście Ruda Śląska” jest redukcja emisji w skali roku o 604 tony równoważnika CO2 oraz ponad 29 kg pyłu PM10.

logotypy fundusze europejskie, RP, śląskie, UE

 

 

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter