Header decorative image
Kir Żałobny

Kolejna odsłona rewitalizacji podwórek

Kolejna odsłona rewitalizacji podwórek

Pięć podwórek ma zostać w tym roku zrewitalizowanych w Rudzie Śląskiej. Właśnie ogłoszone zostały przetargi na renowację czterech z nich. Prace przy kolejnym /przy ul. Sobieskiego/ rozpoczęły się już pod koniec zeszłego roku i mają się zakończyć w kwietniu br. Postępowanie przetargowe dotyczy przestrzeni w rejonie ulic Niedurnego, Dąbrowskiego oraz pomiędzy ulicami Hlonda, Bytomską i Grunwaldzką, a także Strażacką i Kałusa. – To kolejny etap realizacji naszego kompleksowego programu renowacji podwórek, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. Do 2020 r. zrewitalizowanych zostanie ogółem 11 podwórek za ponad 7,4 mln zł, z czego prawie 4,1 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie.

Rewitalizacja podwórek przy ul. Strażackiej 12/Kałusa 18-28 w dzielnicy Wirek oraz Niedurnego 28 w dzielnicy Nowy Bytom obejmie m.in. wykonanie ogrodzonych placów zabaw, miejsc spotkań mieszkańców, instalację ławek, stołów, siedzisk i koszy na śmieci, nasadzenia zieleni ozdobnej, a także wykonanie dojazdów i chodników oraz oświetlenia i odwodnienia terenu. Z kolei w zakresie prac na podwórku przy ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej znajdzie się m.in. wykonanie siłowni, miejsc spotkań mieszkańców, nawierzchni szutrowej i chodników, zagospodarowanie zieleni i wydzielenie ogródków mieszkańców, a na podwórku przy ul. Dąbrowskiego 7, 9, 11 – wykonanie dwóch miejsc spotkań, placu zabaw dla dzieci i miejsca aktywności dla młodzieży, aranżacja zieleni i wykonanie oświetlenia. Termin składania ofert upływa 28 stycznia br. Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli na realizację inwestycji 4 miesiące od przekazania placu budowy.

W ubiegłym roku w mieście zrewitalizowano trzy podwórka: dwa w Wirku - u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a, a także w Nowym Bytomiu na osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. Obecnie trwa rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda. – Jest to znacznie większa przestrzeń niż tradycyjne podwórko, gdyż mowa tu o blisko hektarze terenu. Jest to obszar pomiędzy przedszkolem a parkiem – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. Do 2020 r. w Rudzie Śląskiej zrewitalizowane zostaną jeszcze 3 inne podwórka – jedno w Wirku przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a oraz dwa w Rudzie - przy  ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Wesołej.

Rudzcy samorządowcy działania związane z rewitalizacją miejskich podwórek rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami, którzy zwracali uwagę na problemy, z jakimi borykają się w planowanych do rewitalizacji przestrzeniach, takie jak brak odwodnienia, brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan techniczny lub brak elementów małej architektury i infrastruktury dla dzieci. – Na tej podstawie opracowaliśmy w 2015 r. program renowacji podwórek, który obejmuje przestrzenie wokół budynków wielorodzinnych, głównie w starej zabudowie. W dalszej kolejności rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych przedsięwzięć i przystąpiliśmy do opracowywania potrzebnej dokumentacji projektowej – wymienia wiceprezydent Pierończyk.

- Przy rewitalizacji podwórek chcemy wykorzystywać potencjał mieszkańców, którzy uczestniczą w tym procesie. Istnieje bowiem pewna prawidłowość, że im bliżej miejsca zamieszkania znajduje się dane przedsięwzięcie, tym nasze zaangażowanie jest większe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców jest wyróżnikiem rudzkiego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczy w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian.

Mieszkańcy nie tylko biorą udział w konsultacjach. Staramy się angażować ich także w prace rewitalizacyjne. Dotyczą one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk. Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana jest w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną - etap 1” to 7 473 096,05 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 089 123,96 zł. Natomiast wartość projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka” to 819 365,40 zł, a dofinansowanie - 778 397,13 zł.

Rudzkie doświadczenia z zakresu renowacji podwórek wykorzystane zostały w publikacji Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pt. „Kolorowe podwórka mikrorewitalizacja krok po kroku” poświęconej właśnie rewitalizacji podwórek. Przewodnik zaprezentowany został w październiku 2018 r. w Rudzie Śląskiej.

W mieście znajduje się 1667 podwórek o powierzchni blisko 370 ha. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda - 380, co stanowi prawie 23 proc. ogółu. Tylko przy samych budynkach komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania. To tylko część danych wynikających z programu renowacji podwórek do 2030 roku, który opracowany został w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wybranych 11 podwórek jest swoistym kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie oraz stanie technicznym. Program stanowi też podręcznik dobrych praktyk, z którego mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na swoim terenie.

Logotypy funduszy

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter