Header decorative image
Kir Żałobny

Kolejna duża inwestycja w śląskie sądownictwo

Wkład miasta Ruda Śląska w realizację tej inwestycji to działka przy ul. Czarnoleśnej o powierzchni ok. 1 ha, która zostanie przekazana w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa oraz 5 mln zł na pierwszy etap inwestycji. Pozostała część 30 milionowego budżetu tego przedsięwzięcia zostanie poniesiona przez Skarb Państwa.

  

Dotychczas jedną z największych inwestycji w infrastrukturę sądów powszechnych, miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, polegających na budowie zupełnie nowego budynku sądu był budynek sądu okręgowego w Katowicach. Inwestycja ta rozpoczęła się w 2005 roku, a zakończenie planowane jest na rok 2008.

 

?Mam nadzieję, że odbędzie się otwarty konkurs na projekt budowlany budynku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej. Procedura konkursowa najczęściej przynosi gwarancję dobrych rozwiązań architektonicznych, które powinny doskonale wpisywać się w architekturę miast. Rodzi to perełki, które wzbogacają i dopełniają miasto. Nie trzeba daleko szukać, np. w Katowicach wygrał projekt  na budynek sądu, który oddaje to, czym taki budynek powinien się charakteryzować: spokojny, dystyngowany, budzący równocześnie respekt jak i szacunek.?-Robert Konieczny, architekt.

 

?Cieszę się, że powstaje kolejna nowa i należy mieć nadzieję, że nowoczesna siedziba sądu, zwłaszcza, że tego typu budynków nie ma na Śląsku zbyt wiele. Należy przyklasnąć inicjatywie podjętej przez władze miasta Ruda Śląska wspólnie z władzami Okręgu Sądowego w Gliwicach i wyrazić nadzieję, że rychło doczekamy się nowej siedziby, która sprzyjać będzie budowaniu szacunku dla orzeczeń sądowych i tworzyć będzie atmosferę powagi tego wszystkiego co w sądzie ma miejsce?.- prof.dr hab. Kazimierz Zgryzek.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter