Header decorative image
Kir Żałobny

Kluczowe mieszkalnictwo

Kluczowe mieszkalnictwo

Rudzka polityka mieszkaniowa znajdzie się w katalogu 30 dobrych praktyk z zakresu rewitalizacji, przygotowywanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jej założenia to rozwój budownictwa jednorodzinnego, budowa nowych mieszkań w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, dalsze remonty mieszkań komunalnych i efektywne wykorzystanie środków unijnych.

- Zdecydowanie stawiamy na budownictwo jednorodzinne. Dzięki realizacji specjalnego programu od początku roku w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu przekazaliśmy 21 gminnych nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. W przyszłym roku planujemy przekazać przynajmniej 70 kolejnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Jak się okazuje już teraz Ruda Śląska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, czego potwierdzeniem są liczby. – Od dwóch lat systematycznie rośnie liczba wydawanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Rekordowym pod tym względem był ubiegły rok, kiedy wydaliśmy ponad dwa razy więcej pozwoleń niż w roku 2012. Co więcej, jeżeli zestawi się rosnący trend w przypadku naszego miasta z malejącą liczbą wydawanych pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych w całym województwie, to Ruda Śląska jawi nam się jako miejsce chętnie wybierane do osiedlenia się – ocenia wiceprezydent Michał Pierończyk.

Z opracowanych w tym roku trzech dokumentów dotyczących budownictwa mieszkaniowego - „Programu polityki mieszkaniowej miasta Ruda Śląska do 2030 r.”, „Projektu optymalizacji użytkowania budynków miasta Ruda Śląska do 2030 r.” oraz „Analizy stanu budynków komunalnych miasta Ruda Śląska” - przygotowanych przez Instytut Rozwoju Miast z Krakowa wynika, że w ciągu 10 lat od 2004 do 2013 r. w Rudzie Śląskiej do użytku oddano 1 780 mieszkań, niemal połowa z nich powstała w wyniku aktywności budowlanej osób prywatnych. Oznacza to, że każdego roku około tysiąca osób osiedla się w mieście. - Okazuje się, że naszemu miastu nie grozi wyludnienie. Z opracowanych materiałów płynie wniosek, że liczba mieszkańców Rudy Śląskiej do 2030 r. się zmniejszy, ale będzie to spowodowane naturalnym spadkiem liczby ludności – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Co ciekawe przedstawiona w opracowaniach polityka mieszkaniowa miasta znalazła się w gronie 30 wybranych projektów, które wykorzystane zostaną jako dobre praktyki z zakresu rewitalizacji. Będą one uzupełnieniem takich dokumentów jak: Krajowa Polityka Miejska (KPM) czy Narodowy Plan Rewitalizacji (NPR).

Ważnym elementem polityki mieszkaniowej na najbliższe lata jest budowa mieszkań komunalnych w formule PPP. Przy wyborze takiego wariantu inwestycji miasto przeznacza grunt pod budowę mieszkań, inwestor prywatny ze swoich środków realizuje inwestycję, następnie przez okres od 15 do 25 lat eksploatuje i zarządza mieszkaniami, które po tym okresie czasu przekazuje miastu. - Jesteśmy w trakcie dialogu konkurencyjnego, do którego przystąpiły trzy firmy zainteresowane realizacją inwestycji - mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. Władze miasta chcą, by w pierwszej kolejności wybudowanych zostało 100 mieszkań o powierzchni 50 m², składających się w większości z dwóch pokoi z kuchnią lub aneksem wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi i chodnikami.

Kolejnym elementem rudzkiej polityki mieszkaniowej są remonty mieszkań komunalnych. W zeszłym roku na ten cel miasto przeznaczyło 4,9 mln zł, w 2013 r. była to kwota 2 mln zł, natomiast w tym roku władze miasta zamierzają na ten cel przeznaczyć 3,2 mln zł. – Tylko w ostatnich dwóch latach wyremontowaliśmy dachy 23 budynków, 63 lokale socjalne oraz wymieniliśmy ponad 1 200 okien – wylicza Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych. W tym roku wykonano 9 remontów dachów, 18 remontów lokali mieszkalnych oraz wymieniono ok. 400 okien.

W kontekście najbliższych kilku lat i prowadzonej w tym czasie polityki mieszkaniowej niezwykle ważne będą dostępne środki unijne. Władze Rudy Śląskiej z ich wykorzystaniem zrealizować chcą 26 projektów na kwotę ponad 10 mln zł dotyczących adaptacji lokali użytkowych i mieszkalnych na socjalne, a także termomodernizacji budynków. Ponadto za kwotę 5,2 mln zł mają zostać zrewitalizowane wybrane podwórka i skwery.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter