Kir Żałobny

Klucz trafił w ręce osób niepełnosprawnych

Klucz trafił w ręce osób niepełnosprawnych

W Rudzie Śląskiej rozpoczął się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych, w czasie którego zaplanowano pikniki, warsztaty i turnieje. Będzie trwał od 17 do 27 maja 2019 r.

To wyjątkowy czas, kiedy klucz do miasta znajduje się w rękach osób niepełnosprawnych. Uczestnicy po  mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach przeszli w pochodzie przed „Dom św. Józefa”, gdzie uroczystego przekazania dokonała wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Na sobotę, 18 maja, w godz. 15.00 – 19.00 zaplanowano piknik integracyjny na terenie stadionu „Grunwald” w Halembie, który zorganizuje Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej. Natomiast w poniedziałek /20.05/ odbędzie się Dzień Otwarty w Polskim Związku Niewidomych koło Ruda Śląska. W tym samym dniu Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym /godz. 8.00-14.00/, a także warsztaty artystyczne dla osób z niepełnosprawnościami /godz. 10.00-12.00/.

Wtorek i środa upłyną pod znakiem Olimpiady Radości, którą w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie zorganizuje Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. Nie są to jedyne atrakcje zaplanowane na te dni. We wtorek Szkoła Podstawowa nr 35 w Rudzie zorganizuje warsztaty taneczne „60 tańców na 60-lecie Rudy Śląskiej”, a w Rudzkim Stowarzyszeniu Amazonek „Relaks” odbędzie się dzień otwarty. Z kolei w środę /22.05/ Szkoła Podstawowa nr 11 w Bielszowicach zaprosi na imprezę integracyjną, a Ośrodek Święta Elżbieta zorganizuje turniej szachowy i warcabowy.

W czwartek /23.05/ sprzed Centrum Handlowo-Rozrywkowego Ruda Śląska „Plaza” do „Szkoły Życia” przejdzie pochód godności, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca” /godz. 9.30/. Również na ten dzień zaplanowany jest XIV Turniej Skata i Remika w DPS „Senior” w Orzegowie /start godz. 9.00/ oraz Turniej bowlingowy w CH-R Ruda Śląska „Plaza”, którego organizatorem jest DPS z Kochłowic /godz. 10.30/.

Piątek /24.05/ zapowiada się równie aktywnie. W hali sportowej „Zgoda” w Bielszowicach o godz. 10.30 rozpocznie się IV Olimpiada Specjalna dla Osób Niepełnosprawnych, którą zorganizuje SP nr 13 oraz Fundacja „Edukacja Marzeń”. Natomiast w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie odbędzie się piknik rodzinny, którego współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Jaskółka” /początek o 9.30/.

Zdolności artystyczne będzie można podziwiać w Galerii „Fryna” w Miejskim Centrum Kultury, gdzie w sobotę /25.05/ odbędzie się podsumowanie wystawy, a także plener malarski /godz. 10.00 na placu Jana Pawła II/.

Zakończenie TGON nastąpi 27 maja /poniedziałek/. Na ostatni dzień zaplanowano konkurs karaoke w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” /godz. 9.00-13.00/ oraz Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, który odbędzie się na stadionie „Grunwald” /godz. 9.30/. W organizację obchodów włączyła się również Szkoła Ponadgimnazjalna nr 7 Specjalna poprzez przygotowanie i kolportaż ulotek z ważnymi informacjami dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. – Serdecznie zapraszam do udziału w przygotowanych atrakcjach – mówi Halina Ignor, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. – Ten wyjątkowy czas zawsze jest pełen radości i uśmiechu – podkreśla.

W 2018 roku całkowity budżet pomocy społecznej przeznaczony na zapewnienie różnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych wynosił 20 082 245,14 zł. Kwota ta obejmuje koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta, który w zeszłym roku wyniósł 12 923 870,70 zł (z budżetu miasta przeznaczono kwotę 8 349 736,70 zł; pozostałe środki w wysokości 4 574 134,00 zł pochodzą z budżetu Wojewody). Dodatkowo na utrzymanie mieszkańców w DPS–ach działających poza Rudą Śląską z budżetu miasta przeznaczono 4 692 634,84 zł. Na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy miasto przekazało z budżetu Wojewody środki w wysokości: 1 191 381,10 zł. Na usługi opiekuńcze w budżecie miejskim przeznaczono 720 878,96 zł, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 302 695,54 zł (budżet Wojewody). Budżet obejmował również dofinansowanie do utrzymania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Było to 10% całkowitych kosztów działalności oraz dofinansowanie do pobytu rudzian w WTZ poza miastem w wysokości 250 784 zł.

Ponadto Ruda Śląska otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 3 411 868,80 zł. - Środki przeznaczono na realizacje zadań ustawowych, tj. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych i technicznych, uczestnictwo dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz dofinansowanie zajęć klubowych przy warsztatach terapii zajęciowej – wylicza wiceprezydent Anna Krzysteczko. Program ma pomóc wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Poza tym rudzki MOPS realizuje wypłaty zasiłków stałych (ponad 2,4 mln zł), dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (prawie 750 tys. zł), świadczeń opiekuńczych wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne (w sumie niespełna 22 mln zł), zasiłków dla opiekuna (ponad 320 tys. zł) oraz świadczeń jednorazowych „Za życiem” (w kwocie 68 tys. zł).

Z danych ONZ wynika, że ponad 650 milionów osób na świecie, czyli ok. 10% całej populacji, jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych lub sensorycznych niepełnosprawności. Według  EHIS (Europejska Analiza Wywiadów Zdrowotnych), w zależności od przyjętego poziomu ograniczeń, w Polsce w 2014 roku było od 4,9 do 7,7 mln osób niepełnosprawnych. Prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało prawie 3,8 mln Polaków. W Rudzie Śląskiej wg danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. W 2018 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2715 orzeczeń o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia – 603 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter