Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Klucze do lepszej przyszłości

Klucze do lepszej przyszłości

Pierwsze 6 z 13 rodzin otrzymało już klucze do mieszkań socjalnych, które Ruda Śląska wyremontowała dzięki unijnemu dofinansowaniu. Lokale mają zróżnicowany metraż. Ich wielkość wynosi od 20 do 97 m2. Umożliwiło to przydział mieszkań zarówno samotnym matkom, jak i rodzinom wielodzietnym: 6-cio, 7-mio, a nawet 9-cioosobowej. W sumie w wyremontowanych lokalach zamieszka 56 osób. Mogły się o nie ubiegać rodziny, które podpisały kontrakty socjalne z rudzkim MOPS-em. Inwestycja kosztowała w sumie 1,3 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom unijnym miasto dołożyło do niej ze swojego budżetu jedynie 200 tys. zł.

Wyremontowane mieszkania to nieużytkowane lokale mieszkalne i lokale użytkowe.  - Dzięki unijnej dotacji mogliśmy przygotować lokale, których nigdy nie udałoby nam się wyremontować ze środków miasta – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – W ten sposób powstało 13 nowych lokali socjalnych, składających się z 1 lub 2 pokoi, kuchni lub aneksów kuchennych oraz łazienek. Zamieszka w nich 56 osób – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Remonty przeprowadzone zostały w ramach projektu  „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej”, który powiązany jest z projektem „Ruda Śląska – nowa perspektywa”, realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

O nowe mieszkania socjalne mogły się ubiegać rodziny, w tym wielodzietne, które podpisały ośmiomiesięczne kontrakty socjalne, w ramach których podejmują ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny. - Członkowie tych rodzin biorą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych doskonalących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz podejmują edukację w zakresie profilaktyki alkoholowej – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych. – Celem ich uczestnictwa w zajęciach jest podniesienie lub nabycie kompetencji społecznych zwiększających szanse na zatrudnienie – dodaje.

Poprawa warunków mieszkaniowych wraz z jednoczesną aktywizacją społeczną rodzin to efekt realizowanych przez miasto wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. została powierzona realizacja adaptacji lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojego projektu „Ruda Śląska – nowa perspektywa” objął wsparciem lokatorów mieszkań socjalnych.

Wyremontowane mieszkania znajdują się w dzielnicach Ruda (ul. Bankowa, ul. Janasa, ul. Piastowska), Orzegów (ul. Hlonda, ul. Królowej Jadwigi), Wirek (ul. Kazimierza) i Bielszowice (ul. Kunickiego). Powierzchnia mieszkań wynosi od 20 do 97 m². Koszt remontu poszczególnych mieszkań wahał się od 54 tys. zł do około 144 tys. zł.

Przypomnijmy, że prawo do lokalu socjalnego przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom z wyrokiem eksmisyjnym z dotychczas zajmowanego mieszkania z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.  W razie przyznania uprawnienia do lokalu socjalnego obowiązek zapewnienia takiego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu, który w drodze eksmisji zostanie opróżniony.

Projekt „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych, co przy całkowitym koszcie ok. 1,3 mln zł daje kwotę ok. 1,1 mln zł dotacji.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej jest 1439 mieszkań socjalnych, z tego 988 w zasobach miasta i 451 wynajmowanych przez miasto od spółdzielni mieszkaniowych. Rejestr wyroków eksmisyjnych z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego liczy obecnie 1042 pozycje. Liczba ta została ograniczona z około 2300 wyroków w lipcu 2016 roku, po przystąpieniu do systematycznej analizy sytuacji eksmitowanych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter