Header decorative image
Kir Żałobny

Kłodnicka na tapecie

Kłodnicka na tapecie

Remonty dróg zdominowały kolejne spotkanie prezydent Rudy Śląskiej z mieszkańcami Halemby. Najczęściej dyskutowano o jednej z głównych ulic Halemby, popularnie zwanej „jedynki” - ulicy Kłodnickiej, na której trwa budowa odwodnienia. Sporo uwag mieszkańcy mieli również w sprawie  budowy parkingu przy ul. Brodzińskiego  oraz ulic Brzechwy, Skośnej i Podlaskiej.

Przy ul. Kłodnickiej za kwotę blisko 2,5 mln zł do końca października wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej o długości około 1 km na odcinku od ronda do kopalni. Zamontowane zostaną w nim 54 wpusty deszczowe i 28 studni kanalizacyjnych. – W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia ul. Kłodnickiej na całej szerokości, na odcinku od ul. Brodzińskiego do dyrekcji kopalni – tłumaczył Tomasz Debernic z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta.

Podczas prac objazd tego odcinka ul. Kłodnickiej został poprowadzony ulicą Brzechwy, co również było tematem do dyskusji. – Objazd ul. Kłodnickiej trwał 96 dni, to były uciążliwe dla nas dni – mówił jeden z mieszkańców. Drugi ubolewał, że na ul. Brzechwy wyznaczono przejścia dla pieszych i ustawiono oznakowanie, które jednak zdemontowano. - W przyszłym tygodniu ulica Kłodnicka będzie asfaltowana i wtedy znowu objazd zostanie puszczony ul. Brzechwy i oznakowanie wróci – tłumaczył Tomasz Debernic z Wydziału Dróg i Mostów.  Pojawił się też wniosek, żeby na czas ponownego objazdu zwrócić się do policji o kierowanie ruchem w godzinach szczytu. Jeden z mieszkańców sugerował, żeby cała ulica Brzechwy była ulica jednokierunkową. – Nie majstrujcie przy ul. Brzechwy. Niech ona zostanie tak jak jest – ripostował starszy halembianin.

Ogółem na projekty związane z budową kanalizacji deszczowej z tegorocznego budżetu miasta wydzielonych zostało 6,5 mln zł. Oprócz budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zabrzańskiej, Kokotek i Kłodnickiej w tym roku opracowana zostanie też dokumentacja projektowa dla kanalizacji deszczowej w ulicach Solidarności, Energetyków, Międzyblokowej i Zamenhofa w dzielnicy Halemba. – W przyszłych latach planujemy wymianę kanalizacji w naszym mieście. Wtedy z pewnością  sytuacja na wielu drogach znacznie się poprawi – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Problemy ze stojącą wodą w niektórych miejscach, np. na ul. Grodzkiej, o której wspomniał jeden z uczestników spotkania związane są też ze szkodami górniczymi – dodał Tomasz Debernic.

Uczestnicy spotkania nie kryli zadowolenia z powstającego parkingu przy ul. Brodzińskiego. Kontrowersje wzbudziły pozostawione w tym miejscu drzewa, a przez to mniejsza liczba miejsc postojowych. – Niestety projektant parkingu nie dostał zezwolenia na wycinkę tych drzew – tłumaczył Tomasz Debernic. Prezydent Miasta jako inwestor nie może sam podjąć decyzji o wycięciu drzew. Zezwolenie musi wydać miasto ościenne.

Sąsiedzi rudzkiego Aquadromu interesowali się jego losami. - Jaka jest sytuacja naszego parku wodnego? – pytali. – Obecnie Aquadrom zarabia na siebie i sam się utrzymuje. Ale w dalszym ciągu spłacamy kredyt spółki. Przygotowujemy też dokumentację do przetargu na wykończenie strefy suchej w parku wodnym – wyjaśniała prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Poruszano też sprawy braku chodnika i zwałów gruzu przy ul. Podlaskiej oraz zanieczyszczeń ulicy Skośnej, powodowanych przez pojazdy wyjeżdżające z kopalni.

Na spotkaniu w gimnazjum nr 8 w dzielnicy Halemba padło też pytanie: dlaczego w mieście nie buduje się strefy ekonomicznej? - W strefie ekonomicznej grunt oddaje się firmie za darmo i zwalnia się z podatków lub stosuje duże ulgi. W przypadku, gdy w mieście istnieje  duże bezrobocie i brak jest zainteresowania ze strony inwestorów, powstanie strefy ekonomicznej jest bardziej celowe – wyjaśniała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. - W Rudzie Śląskiej stopa bezrobocia jest jedną z najniższych, wynosi 7,8 %, a miejsc pracy powstaje bardzo dużo. M.in. 700 miejsc pracy utworzą zakłady przetwórstwa mięsnego i jeden z banków w Kochłowicach.  Od stycznia firma Lambertz przenosi swoją działalność z Niemiec do Rudy Śląskiej – to kolejne 60 miejsc pracy. Przy kopalni Polska-Wirek kończy się budowa zakładu konstrukcji stalowych, gdzie zatrudnienie będzie mogło znaleźć 40 osób, dobiega też końca rozbudowa zakładów na ul Kokota – wyliczała prezydent miasta. Zaznaczyła, że planowano utworzyć mini strefę ekonomiczną w Orzegowie, ale radni nie wyrazili takiej woli.

Spraw Halemby ciąg dalszy już w poniedziałek. 20 października o godzinie 18:00 prezydent miasta spotka się z mieszkańcami „dwójki” w Gimnazjum nr 9.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter