Kir Żałobny

Kłodnica o swoich problemach

Kłodnica o swoich problemach

Dzisiaj po raz drugi tej wiosny prezydent miasta Grażyna Dziedzic spotkała się z mieszkańcami dzielnicy Halemba. Spotkanie odbyło się Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Kłodnicy. Problem składowania osadów pościekowych na terenach po byłej elektrowni Halemba, brak kanalizacji przy niektórych ulicach, rekrutacja przedszkolna, czy dalsze losy wiaduktu przy ul. Orzeszkowej – to tylko kilka kwestii, jakie poruszono dzisiejszego popołudnia.

Jedno z pierwszych pytań, jakie padło dzisiejszego popołudnia w sali gimnastycznej ZSP nr 2 dotyczyło terenów po byłej elektrowni Halemba, w rejonie ul. Mikołowskiej i wywożonych tam osadów pościekowych. Mieszkańcy dopytywali o to, co dalej z tym terenem. – Dla mnie wiarygodność firmy, która jest właścicielem tego terenu, jest zerowa. Opinia Państwowej Inspekcji Środowiska jest druzgocąca, dlatego wnieśliśmy sprawę do prokuratury. Firma nie przestrzegała decyzji Marszałka w zakresie składowania osadów pościekowych. Co więcej, złożyła wniosek o rozszerzenie zakresu możliwych do składowania odpadów. Decyzja Marszałka jest negatywna w tym zakresie i będzie on występował do ministra o skrócenie czasu składowani tych osadów – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer. – My zmienimy plan zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, że w miejscu tym nie będzie można składać osadów – dodała prezydent Grażyna Dziedzic. – Będą to przede wszystkim tereny zielone. Ewentualnie niskie budownictwo mieszkaniowe – mówiła kończąc temat.

W dalszej części spotkania jedna z mieszkanek dopytywała o budowę kanalizacji przy ul. Studziennej. O planowanych inwestycjach w tym zakresie opowiedział Wojciech Sieja, Wiceprezes Zarządu ds. technicznych PWiK w Rudzie Śląskiej. – Dosyć długo trwały prace projektowe. Na początku ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i niedawno otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Jeszcze w tym roku przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wykonanie kanalizacji wzdłuż ulicy Studziennej, Pułaskiego, Szczudlaka i Kłodnickiej od ul. Kaczmarka do kopalni. Wykonanie tych inwestycji planowane jest na lata 2019 i 2020 – zapowiedział.

W ZSP nr 2 zjawili się dziś także rodzice dzieci, które nie dostały się do wybranych przedszkoli. – Dlaczego nasze dzieci nie mogą chodzić do przedszkola, które jest naprzeciw naszego domu? – dopytywano. Wiceprezydent Anna Krzysteczko tłumaczyła, że żadne dziecko nie pozostanie bez opieki. – W rekrutacji do przedszkoli udział wzięło 4300 dzieci, 4200 się dostało, a pozostała setka zostanie przydzielona do konkretnych placówek – mówiła. – Przedszkola nie podlegają, tak jak szkoły, rejonizacji, a my nie możemy przyjmować dzieci ponad stan. Wiem, że nie wszyscy będą zadowoleni, ale zawsze rodzice mogą się od decyzji odwołać. W razie dodatkowych pytań zapraszam do Wydziału Oświaty, gdzie Państwo będziecie mogli zapoznać się dokładnie z systemem rekrutacji – zachęcała.

Jedno z pytań dotyczyło będącego w fatalnym stanie wiaduktu przy ul. Orzeszkowej. – Wiadukt ten niestety należy do kopalni i nic w tym zakresie nie możemy zrobić. Kopalnia długo nie mogła zdecydować, jakie kroki podjąć, ale ostatnio oświadczono nam, że będzie budowany na nowo. Kiedy jednak to nastąpi, nie wiemy – tłumaczył wiceprezydent Mejer.

Jedna z osób zarzuciła władzom miasta zamknięcie przychodni gastrologicznej w rudzkim szpitalu. – Ta poradnia gastroenterologiczna nie została zlikwidowana. Działa cały czas – powiedziała prezydent Dziedzic. – Szpital się rozwija. Nowa pani prezes zatrudniła 50 lekarzy oraz 30 pielęgniarek. W poniedziałek otwarty został wyremontowany oddział kardiologiczny. Planujemy też m.in. remont izby przyjęć – mówiła.

Podczas spotkania nie zabrakło pytań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część mieszkańców prosiła o wymalowanie przejścia dla pieszych w rejonie przedszkola przy ul. Piotra Skargi. Obiecano sprawę przedłożyć komisji bezpieczeństwa. Proszono też o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w rejonie ulic Kaczmarka i Traugutta w Kłodnicy, niedaleko cmentarza parafialnego. Mieszkańcy zwracali uwagę na problem z przejazdem, który uniemożliwiają zaparkowane wzdłuż ulicy samochody. – Cieszy mnie, że wprowadzona na 1 listopada zmiana organizacji ruchu sprawdziła się. Przygotujemy dla Państwa propozycję organizacji ruchu i przedstawimy ją podczas jesiennych spotkań – mówił Krzysztof Mejer.

W zakresie inwestycji drogowych realizowanych w Halembie, aktualnie opracowywane są trze dokumentacje projektowe: na rozbudowę ul. Nowy Świat oraz ul. Halembskiej, przebudowy mostu w ciągu ul. 1 Maja nad rzeka Kłodnicą oraz rozbudowy ul. Podlaskiej. Jeszcze w tym roku przy Szkole Podstawowej nr 27 wybudowany zostanie parking, rozbudowana zostanie też ul. Mazurska.

W roku 2018 zmodernizowana zostanie infrastruktura zabawowa przy trzech halembskich przedszkolach: nr 24, 35 i 39 /budżet obywatelski/. Rozpocznie się też modernizacja hali sportowo – widowiskowej przy ul. Kłodnickiej.

Ostatnie wiosenne spotkanie prezydent miasta z mieszkańcami odbędzie się 14 maja w ROD „Sielanka” przy ul. Plebiscytowej w Bykowinie. Początek o godz. 17:00.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter