Header decorative image
Kir Żałobny

Klaster energii i wodoru w Rudzie Śląskiej

Kilkanaście osób pozuje do zdjęcia z podpisanym porozumieniem.

Władze Rudy Śląskiej zainicjowały powstanie klastra energii i wodoru. W przedsięwzięciu oprócz miasta weźmie udział pięć spółek działających na terenie miasta. Do głównych zadań klastra będzie należało wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią, budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej i wspieranie rozwiązań w zakresie zapobiegania lub ograniczania emisji zanieczyszczeń związanych z wytwarzaniem energii.

Dziś w Urzędzie Miasta podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach klastra energii i wodoru. Sygnatariuszami porozumienia oprócz miasta było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Aquadrom Sp. z o.o., Weglokoks Energia Sp. z o.o. oraz PreZero Service Południe Sp. z o.o.

- Klaster przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, dając realną szansę na obniżenie kosztów związanych z zakupem energii. To niezwykle ważne w kontekście wysokich cen rynkowych, z którymi musimy się mierzyć, planując bieżące wydatki  – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

W  ramach programu dla Miast EUCF (Europejskiego Instrumentu Miejskiego) PWiK w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w imieniu miasta pozyskało grant w wysokości 60 tys. euro na opracowanie koncepcji inwestycyjnej pozwalającej m.in. na wykorzystanie istniejącej infrastruktury pogórniczej do produkcji energii z odnawialnych źródeł i jej magazynowanie.

- Rozważamy możliwość magazynowania energii w postaci wodoru oraz przy wykorzystaniu magazynów grawitacyjnych energii. W pierwszej fazie projektu planuje się wykorzystanie zmagazynowanej energii do bilansowania zapotrzebowania na energię wśród członków klastra - dodaje Piotr Stangrett, dyrektor ekonomiczno-finansowy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

O kierunkach działań klastra decydować będzie Rada Klastra. W jej skład wejdą przedstawiciele poszczególnych podmiotów, a koordynatorem zadań będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter